Yrittäjyys osana opiskelu- ja urapolkua | SeAMK Blogit

Yrittäjyys osana opiskelu- ja urapolkua

Blogi:

Voiko opiskelija ryhtyä yrittäjäksi yritysoston kautta? Yksi Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden järjestäjistä, yritysasiamies Jussi-Pekka Kurikka, vastaa että kyllä voi. Opiskelija voi esimerkiksi lähteä mukaan Yritysmarkkinoille ja tiedustella tapahtumassa mielenkiintoiselta kauppakohteelta seuraavia asioita:

  • mitä yritys oikeasti tekee (valmistaa / palvelee),
  • miten yritys erottautuu kilpailijoista,
  • mikä on yrityksen liikevaihto ja koko, sekä
  • miten yrityksen tulo- ja kulurakenne muodostuvat.

Yritysostajan rahoitus, esimerkiksi pankkilaina, on tietenkin keskeinen asia ja olisikin hyvä laskea, että 3-5 vuoden kuluttua kaupasta ostaja pääsisi niin sanotusti omilleen taloudellisesti. Rahoitusasiat ja kauppatapa (liiketoimintakauppa, osakekauppa yms.) voivat nuorelle yrittäjyysorientoituneelle opiskelijalle tuntua haasteellisilta asioilta yksinään ymmärtää. Vaikka omistajanvaihdosasioihin perehtyminen vie ostajaehdokkaalta aikaa, tuo Jussi-Pekka Kurikka kuitenkin esiin ajatuksen, että koska kauppatapoja on monenlaisia, niin myös ratkaisutapoja on useita. Jos neuvottelut yrityksen ostajan ja myyjän välillä syvenevät Yritysmarkkinoiden alkutapaamisen jälkeen, kannattaa ostajaehdokkaan käätyä ammattilaisten puoleen ja saada sitä kautta tukea neuvotteluprosessin etenemiseen. Omistajanvaihdosprosessissa niin ostaja- kuin myyjätahoja tukevia ammattilaisia ovat muun muassa tilitoimisto, yrittäjäjärjestöt ja rahoittajien edustajat.

Vaiherikas matka yritysasiamieheksi

Jussi-Pekka Kurikan oma työura yritysasiamieheksi on edennyt juuri niin vaiherikkaasti kuin nykyajan työelämäpolut voivat kulkea. Intohimoisella ohjelmistoalan ammattilaisella jäivät yliopisto-opinnot kesken, kun 2000-luvun nosteessa työelämä ja ohjelmistotalot imaisivat hänen mukaansa. Suhdanteet ja kova yritysten välinen kilpailu vaikuttivat Kurikan työuraan niin, että hänelle kertyi kokemusta useasta alan yrityksestä. Haave omasta yrityksestä oli kulkenut koko ajan mukana ja se toteutuikin yliopisto-opintojen loppuunsaattamisen jälkeen. Kymmenen vuoden yrittäjyyden ja yrityksen kasvun jälkeen, valtakunnallinen pörssiyritys kiinnostui merkittävästä liiketoiminnan osasta, jonka Kurikka päätyikin myymään. Sittemmin kerääntynyt monipuolinen ammatillinen osaaminen, johtamis- ja yrittäjyyskokemus hyödyttävät muita yrittäjiä yritysasiamiehen tarjoamien palveluiden kautta.

Jussi-Pekka Kurikan uratarina on hyvä esimerkki siitä, miten urapolku voi koostua eripituisista työsuhteista ja matkan varrella voivat vaihdella niin yrittäjyys, palkkatyöläisyys, freelancerina toimiminen kuin tietopääoman kartuttaminen opintojen avulla.

Y-Zone Business Hub apuna liikeidean kirkastamisessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen jo opintojen aikana. Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikön koordinoiman Y-Zone Business Hubin parissa opiskelijat voivat kehittää omaa liikeideaansa ja saada sparrausapua sen kehittämiseen. Opintoihin sisällytettyjen yrittäjyysteemojen lisäksi TKI-toimintojen tarjoama runsas hanketoiminta voi myös avata polkuja yrittäjyyteen. Esimerkiksi toteutetut omistajanvaihdoshankkeet ovat synnyttäneet yrittäjyyteen liittyviä tutkimusraportteja ja käytännön toimenpiteitä. Tuoreimpana hankkeena on ”Omistajanvaihdoksilla naisten yritykset kasvuun”, jossa opiskelijoita on kutsuttu mukaan tilaisuuksiin, joissa yrityksensä myyntiä harkitsevat yrittäjät esittelevät yritystään ja kertovat luopumissuunnitelmistaan.

Yhden vinkin Jussi-Pekka Kurikka haluaa vielä lopuksi antaa: opiskelija voi ryhtyä yrittäjäksi myös ostamalla osuuden yrityksestä. Tämä on oiva keino myös yrittäjälle hankkia lisää osaamista yrityksen käyttöön ja suunnata liiketoimintaa kasvu-uralle.

Jutta Mäkipelkola
Asiantuntija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

 

Lähteet:

Yritysasiamies Jussi-Pekka Kurikan haastattelu 28.8.2020.

Etelä-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -verkkosivusto

Omistajanvaihdoksilla naisten yritykset kasvuun -hankkeen verkkosivusto

Y-Zone Business Hub -verkkosivu