Saavutettavuusseloste | SeAMK Blogit

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun blogisivuston saavutettavuusseloste.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua, sovelluksia ja sosiaalisen median kanavia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti.

Digitaalinen saavutettavuus SeAMKissa

SeAMKin on noudatettava julkisena toimijana EU:n saavutettavuusdirektiiviä sekä Suomen digipalvelulakia. SeAMKin digitaalisissa palveluissa ja sisällöissä noudatetaan WCAG:n eli Web Content Accessibility Guidelinesin (suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) tasoja A ja AA.  

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa huomioidaan digitaalinen saavutettavuus muun muassa erilaisissa verkkopalveluissa ja alustoissa, digitaalisissa materiaaleissa sekä opetuksessa. Suurin osa verkkopalveluistamme ja sosiaalisen median kanavistamme täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Tarkemmat tiedot saavutettavuudesta on esitetty verkkopalveluiden saavutettavuusselosteissa. 

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoa SeAMKissa on ohjannut ja tukenut SeAMKin johtoryhmän asettama Saavutettavuustiimi, jonka toimikausi päättyi elokuussa 2022. Tämän jälkeen digitaalisen saavutettavuuden edistäminen SeAMKissa on kuulunut saavutettavuusvastaavalle yhteistyössä verkkopalveluista ja -sisällöistä vastaavien sekä opettajien kanssa. 

SeAMKin henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön on laadittu kattavat saavutettavuusohjeet, joita ovat: 

  •  saavutettavan verkko- ja somesisällön tuottaminen 
  • saavutettavien asiakirjojen laatiminen 
  • saavutettavien digitaalisten materiaalien tuottaminen (mm. videot, kuvat, podcastit, pdf:t) 
  • saavutettavuus opetuksessa ja opetusmateriaaleissa 
  • saavutettavan Moodle-kurssin laatiminen 
  • saavutettavuuden huomioiminen digipalveluiden ja -materiaalien hankinnassa 

SeAMKissa on myös järjestetty erilaista saavutettavuuskoulutusta verkkopalveluiden ylläpitäjille ja verkkosisällön tuottajille sekä opetustehtävissä toimiville ja heitä tuetaan saavutettavuuden toteuttamisessa.   

Lue lisää saavutettavuustoimista SeAMKissa » 

Vaatimustenmukaisuus

Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen *1 tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin *2. Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita. SeAMK pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://www.blogit.seamk.fi/

Tämä verkkosivusto täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Merkittävimmät puutteet ovat sivustolla olevissa tiedostoissa (pdf, doc ym.), joista osa ei täytä saavutettavuuden vaatimuksia. Osa sivustolla olevista tiedostoista on laadittu ennen 23.9.2018, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön.

Myös osa video- ja äänitiedostoista ei ole saavutettavia. Tällaiset videot tai äänitiedostot on julkaistu ennen 23.9.2020, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön. Nämä videot ja äänitiedostot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli videot ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta sekä äänitiedostot ilman tekstivastinetta.

Joistain kuvista saattaa puuttua vaihtoehtoinen teksti.

Sisällön rakenteen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä voi myös olla joillain sivuilla puutteita.

Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan aina sitä mukaa, kun ne huomataan. Näistä puutteista voi ilmoitta meille joko verkkolomakkeella *3 tai sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@seamk.fi.

Tarvittaessa pyydä tiedostoja ja muuta sisältöä saavutettavassa muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@seamk.fi.

Ei-saavutettava sisältö

Sivusto sisältää myös kolmannen osapuolen sovelluksia ja sivustoja. Näiden osalta SeAMK pyrkii vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista. Pääsääntöisesti nämä tiedot toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten sivustojen saavutettavuudesta vastaaville.

Opiskelijoiden ja muiden ulkopuolisten tuottamien materiaalien suhteen SeAMK on ohjeistanut materiaalien saavutettavuuden toteuttamisessa.

 Tarvitsetko apua?

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavia. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@seamk.fi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä verkkosivusto on julkaistu 14.12.2017. Tämä seloste on alun perin laadittu 9.9.2020 ja se on päivitetty 3.2.2023. Seloste perustuu mm. käyttäjätestaukseen ja itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Jos haluat raportoida ongelman Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkopalvelun saavutettavuudessa, haluat jonkin materiaalin saavutettavassa muodossa, tai jos sinulla on meille verkkopalvelun saavutettavuutta koskeva ehdotus tai kysymys, ota meihin yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostitse.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi *4
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Päivitetty

Tämä verkkosivusto on julkaistu: 14.12.2017

Tämä verkkosivusto on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen: 14.5.2020


Selosteessa olevat linkit

  1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
  2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
  3. https://www.seamk.fi/saavutettavuuspalaute/
  4. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi