Ylemmistä AMK-opinnoista eväitä oman ja maatalousyrittäjien osaamisen kehittämiseen | SeAMK Blogit

Ylemmistä AMK-opinnoista eväitä oman ja maatalousyrittäjien osaamisen kehittämiseen

Blogi:
SeAMK Kampus

Olen Mirva Pietilä ja toimin talousasiantuntijana ProAgria Etelä-Pohjanmaalla. Lukion jälkeen suoritin agrologi (AMK) -tutkinnon SeAMKissa ja valmistuin vuonna 2011. Ammattikorkeakouluopintojen aikana erikoistuin maatalouden tuotantotalouteen. Jo ennen valmistumistani työskentelin ProAgria Keski-Pohjanmaalla maitotilaneuvojana. Vuodesta 2013 alkaen olen työskennellyt ProAgria Etelä-Pohjanmaalla. Aluksi työskentelin maitotila-asiantuntijana, mutta vuodesta 2019 alkaen olen työskennellyt talousasiantuntijana. Työhöni kuuluu maatalousyritysten investointeihin liittyvien laskelmien ja suunnitelmien tekeminen, maatalousyritysten maksuvalmiuden ja talouden seuranta sekä talousneuvonta. Toimenkuvan muutoksen myötä koin, että olisi aika päivittää omaa osaamistani ja päätin hakeutua suorittamaan agrologi (ylempi AMK) -tutkintoa.

Suoritin Ruokaketjun kehittämisen agrologi (ylempi AMK) -opintoja. Hakeuduin koulutukseen, koska halusin kehittää ammatillista osaamistani ja SeAMKin opetussuunnitelma sopi parhaiten siihen, mitä halusin. Halusin kehittää talousosaamistani ja sen lisäksi sain mahdollisuuden opiskella kokonaisvaltaista johtamista sovellettuna maatalouteen.

Sisään opintoihin Avoimen AMK:n kautta

Aloitin opinnot syksyllä 2018 avoimen amk:n kautta, sillä siinä vaiheessa, kun innostuin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoista, hakuaika oli jo mennyt ohi. Avoimen amk:n kautta minulla oli kuitenkin mahdollisuus päästä heti kiinni opintoihin ja liittyä mukaan lähijaksoille. Tietyn opintopistemäärän jälkeen olisi mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelu tapahtui monimuoto-opintoina noin neljän viikon välein. Lähipäivät pidettiin aina perjantaisin ja lauantaisin, mikä oli töiden kannalta helposti järjestettävissä. Tutkinto-opiskelijaksi pääsin vuoden 2020 alussa. Valmistuin agrologiksi (ylempi AMK) joulukuussa 2021. Työn ohessa opinnäytetyön valmistuminen venyi turhan pitkälle, joten näin jälkikäteen ajatellen opintovapaan ottaminen opinnäytetyötä varten olisi ollut hyvä asia.

Lähiopiskelupäivät olivat mukavaa vaihtelua töissä käymiseen, ja samalla oli mahdollisuus verkostoitua muiden maatalousalalla työskentelevien ihmisten kanssa. Lisäksi opintojaksot, jotka suoritettiin yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa, olivat todella mielenkiintoisia, sillä näiden opintojaksojen aikana oli mahdollisuus tutustua siihen, mitä alkutuotannon jälkeen ruokaketjussa tapahtuu.

Opinnoista laaja-alaisempaa otetta maatalouden seurantaan

Opintojen aikana oma osaaminen kehittyi huomattavasti. Lisäksi opintojen avulla sain uusia lähestymistapoja siihen, kuinka voin kehittää ja kehittyä omassa työssäni. Oman kehittymisen lisäksi sain uusia näkökulmia siihen, kuinka voin neuvoa asiakkaitani heidän omassa toiminnassaan.

Opinnot antoivat minulle laaja-alaisempaa otetta maatalouden seurantaan. Lisäksi sain lisää ymmärrystä ja näkemystä maatalouteen. Haluan jatkossakin työskennellä maatalouden ja maatalousyritysten parissa. Lisäksi haluan auttaa maatalousyrittäjiä kehittämään toimintaansa. Opintojen myötä sain lisää osaamista tähän. Lisäksi haluan myös kehittää omaa työskentelyäni ja toimintatapojani opinnoista saatuja tietoja hyödyntämällä. Opinnot vahvistivat asiantuntijuuttani.

Mielestäni YAMK-opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat lisätä osaamistaan ja syventää opintojaan AMK-tutkinnon jälkeen. Opinnoista on varmasti hyötyä työpaikasta riippumatta.

Mirva Pietilä
SeAMK alumni
Talousasiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa