Y-Zone, yrittäjyyden ytimessä | SeAMK Blogit

Y-Zone, yrittäjyyden ytimessä

Blogi:

Y-Zone, joka sijaitsee FramiF:n 1 krs:ssä sekä verkossa osoitteessa yzone.seamk.fi, kerää alleen kaikki opiskelijayrittäjyyteen liittyvät palvelut ja konseptit. Y-Zonessa meillä riittää vipinää ja se on myös monen opiskelijayrittäjyyskonseptin kotipesä. Vakituisesti meillä majailee lehtorit Merja Juppo, Elina Ojala sekä Petra Sippola. Lehtoreiden lisäksi majaa Y-Zonessa pitää opiskelijoiden yrittäjyysjärjestö SeiES.

Yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys ovat meille seamkilaisille tärkeitä, ne näkyvät vahvasti myös SeAMKin visiossa että arvoissa. Yrittäjähenkisyys määritellään meillä näin:

Etsimme uutta ja kokeilemme rohkeasti, meillä on lupa epäonnistua kokeilussa mutta emme anna periksi. Meillä on tekemisen meininki. Olemme palvelualttiita ja toimimme tuloksellisesti.

Kaikilla SeAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opiskelijayrittäjyyttä edistäviin aktiviteetteihin koko opiskelujen ajan. Osallistua voi monella eri tavalla, vaikka liikeidea olisikin vasta ajatustasolla. Suurin osa SeAMKin yrittäjyyspolkumalleista sisältävät jonkin asteista kokemuksellista oppimista, jossa opitaan asioita tekemällä ja kokemalla. Kaikki SeAMKin yrittäjyyspolut edistävät opiskelijoiden yritysideoita ja jo valmiita yrityksiä niiden eri vaiheissa. Tärkeintä on, että opiskelija saa apua ja tukea yritysidean tai yrityksen kehittämiseen opiskelujen aikana. Kaikki SeAMKin opiskelijat opiskelevat yrittäjyyttä yhteensä 5 op verran, joista yrittäjyyden perusteet 3 op ovat usein opintojen alkuvaiheessa ja SeAMK Innovaatioviikko 2 op ensimmäisen opintovuoden keväällä.

SeAMKin eri yrittäjyyspolkumalleissa opiskelijoille tarjotaan tukea omien mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä jo olemassa olevien ideoiden kirkastamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija voi opintojensa aikana kehittää ja testata omaa ideaansa ja yritystään GrowUpStudents kasvuyrityskilpailussa. Lisäksi SeAMK Osuuskunta tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuden oman idean kokeilemiseen käytännössä. Tiivis yhteistyö eri yrittäjyystoimijoiden kanssa jatkavat siitä, mihin SeAMKin yrittäjyyspolut ja konseptit päättyvät.

Yrittäjän polku SeAMKissa kuvana
Kuva 1. Yrittäjän polkua SeAMKissa.

 

Y-Zone Business Hubissa (ent. Yritystalli) opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa tai olemassa olevaa yritystään tutkinnon suorittamisen aikana ja saada työstään myös opintopisteitä. Opiskelijat voivat hakeutua Business Hubin jäseneksi kaikista SeAMKin tutkinto-ohjelmista. Y-Zone Business Hubin toiminta perustuu henkilökohtaiseen ja ryhmävalmennukseen sekä yrittäjyyttä edistäviin kursseihin. Opiskelija voi myös sisällyttää Business Hub-opintoihin SeAMKin ulkopuolelta olevia opintoja, jos ne edistävät tai auttavat opiskelijan tavoitteita omaan yritykseensä liittyen.

Y-Zone Business Hubissa yhteyshenkilöt toimivat valmentajan roolissa auttaen opiskelijaa liikeideaa tai yritystoimintaa koskevissa ongelmatilanteissa keskustelemalla, sparraamalla, etsimällä oikeita asiantuntijoita, ryhmäkeskusteluilla tai muilla tapaamisilla. Y-Zone Business Hubiin kuuluva opiskelija voi myös tehdä eri opintojaksojen oppimistehtäviä omaan yritykseensä, mikäli opintojakson opettaja antaa siihen luvan. Y-Zone Business Hubin kautta on perustettu jo yli 100 erilaista yritystä opiskelijoiden toimesta.

Opiskelu Y-Zone Business Hubissa on käytännönläheistä ja perustuu pitkälti kokemukselliseen oppimiseen, sillä opiskelija oppiminen perustuu tekemiseen ja käytännönläheisten ongelmienratkaisuun omassa yrityksessä. Yrityksen vaiheesta riippuen, asioiden oppiminen voi vaihdella yritysidean kehittämisestä tai perustamispapereiden tekemisestä aina tuotteiden ja palveluiden myyntiin, markkinointiin tai vaativimpiin kehittämistehtäviin.

Y-Zone Business Hubiin voi hakeutua opiskelija, jolla on hyvä idea ja hän haluaa kehittää sitä eteenpäin opiskelujensa aikana tai sitten opiskelijalla on jo valmis ja toimiva yritys, mutta hän haluaa kehittää sitä eteenpäin. Molempia yrittäjyyspolkuja ohjaa opiskelijan oma, vahva sisäinen motivaatio, joka syntyy itselleen tekemisestä. Molemmat polut alkavat ohjaajan ja opiskelijan keskusteluilla siitä, mihin toiminnalla Y-Zone Business Hubissa tähdätään ja määritellään yhdessä tavoitteet ja allekirjoitetaan sopimus Y-Zone Business Hubiin liittymisestä. Itse yritysidean tai jo valmiin yrityksen kehittämisen vastuu on opiskelijalla itsellään mutta ohjaaja auttaa ja sparraa tarvittaessa. Parhaimmillaan prosessien kautta saadaan perustettua ihan oikeita yrityksiä ja kehitettyä olemassa olevia seuraaville tasoille. Alla on kuvattu kaksi erilaista Y-Zone Business Hub prosessia, toisessa opiskelijalla on olemassa idea ja toisessa jo valmis yritys.

Opiskelijan itsehankkima yrittäjyysosaaminen nähdään SeAMKissa siis positiivisena resurssina, jonka voi liittää osaksi korkeakoulututkintoa. Yrittäjyyskokemus täydentää akateemista opetussuunnitelmaa ja edistää yrittäjyyskulttuurin juurruttamista korkeakouluissa. Y-Zone Business Hub tarjoaakin opiskelijoille ensisijaisesti mahdollisuuden hankkia yrittäjyysosaamista itselleen jo opintojensa aikana.

Seinäjoen yrittäjyysekosysteemiin kuuluvat Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi kaupungin kehittämisyhtiö Into Seinäjoki, Uusyrityskeskus Neuvoa-antava, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry sekä opiskelijayrittäjyysjärjestö SeiES ry.

Petra Sippola
KTT, lakiekonomi, yrittäjyyden lehtori