Vastuullisuus ja kestävä kehitys ruokaketjussa | SeAMK Blogit

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ruokaketjussa

Blogi:
Ihmisiä viljapellolla.

Agrologi- ja restonomikoulutus sekä bio- ja elintarvikeinsinöörikoulutus SeAMK Ruoka-yksikössä tarjoavat opiskelijalle ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka käsittää koko ruokaketjun pellolta pöytään ja takaisin pellolle. Tämä näkyy myös kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen osalta. Ruuan merkitys ilmastokeskustelussa on merkittävä, ja paitsi kuluttajien, etenkin ruoka-alan ammattilaisten on oleellista ymmärtää, mitä vaikutuksia valinnoillamme on alkutuotannosta lähtien.

Ympäristövastuu ja kiertotalouskoulutus

Kasvi- ja kotieläintuotannon kestävyyteen kuuluvat ympäristönäkökulmat, kuten hiilen kierto, ravinteiden huuhtoutuminen ja haihtuminen sekä monimuotoisuus. Ne ovat läpileikkaavina teemoina luonnonvara-alan opetuksessamme. Tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin nousevat myös hyvinvoiva ja tuottava maaperä sekä luomu- ja hiiliviljely.

Kiertotalouden voi huomioida opintojensa läpileikkaavana teemana niin sanotun Talli-mallin avulla, jossa kiertotalous otetaan opintoihin mukaan jokaisella kurssilla.

Monialaisia näkökulmia

Kestävät ruokaratkaisut ovat teemana myös SeAMK Ruoka -yksikön järjestämässä valtakunnallisessa Food Business Challenge –innovaatiokilpailussa, jossa eri alojen opiskelijat pääsevät ideoimaan omia tulevaisuuden ratkaisujaan ruoka-alalle.

Erilaisia vastuullisia näkökulmia luontoon löytää myös monialaisilla Green Care –kursseilla, joissa keskitytään luonnon ja maaseutuympäristön hyvinvointivaikutuksiin.

Ihmisiä pellolla.

Vahvan oman alan osaamisen lisäksi SeAMKissa voi hankkia monialaiset verkostot sekä erinomaisen käsityksen koko ruokaketjusta ja vastuullisuudesta. Niitä tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän.

Tule kehittämään kanssamme entistäkin kestävämpää ruokaketjua!

Soila Huhtaluhta, projektipäällikkö, sivutoiminen tuntiopettaja, SeAMK Ruoka
Arja Nykänen, tuntiopettaja, SeAMK Ruoka