Varhaiskasvattaja lasten tunnetaitojen tukijana | SeAMK Blogit

Varhaiskasvattaja lasten tunnetaitojen tukijana

Blogi:
Lapsi ja sateenvarjo.

Säätiedotus ennustaa epävakaalta vaikuttaa. Tulossa tunnemyrskyjä, hilpeitä, hurjia hyrskyjä. Tyrmääviä tyrskyjä, ilon ipanoita, surun seppeleitä, rakkauden raketteja, pahanmielen paketteja. Onnen onkia, vihan viikatteita, kaipuun kyyneleitä, tyytyväisyyden tyrnimarjoja. -Kati Söderberg-

Mitä harjoitellaan?

Tunteita koetaan lähes jokaisena hetkenä ja lasten tunnetilat vaihtelevat nopeasti. Tunteita opetellaan ilmaisemaan, nimeämään, tunnistamaan ja tulkitsemaan jo varhaislapsuudesta lähtien.

Miten harjoitellaan?

Lapsi ja pinjata.Sosiaalisia taitoja harjoitellaan varhaiskasvatuksessa päivittäin vuorovaikutuksessa toisten lasten sekä kasvattajan kanssa. Kaikki tunteet ovat yhtä tärkeitä ja sallittuja. Kun kiinnitetään huomiota myönteisiin tunteisiin, ne vahvistuvat ja lisääntyvät.

Mikä on kasvattajan rooli?

Varhaiskasvattajan rooli tunnetaitojen tukijana on hyvin tärkeä. Kasvattajan sensitiivisyys, läsnäolo, havainnointi ja positiivinen pedagogiikka ovat kaikki tärkeässä roolissa ohjatessa ja opettaessa lasten tunnetaitoja ja -säätelyä arjentilanteissa.

Miten kasvattaja tukee?

Äiti ja lapsi lukevat kirjaa.Tiimin kasvattajien yhteiset arvot ja toimintatavat tukevat tunnekasvatusta päiväkodin arjessa. Tunnetaitoja, myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja voidaan tukea myös erilaisilla lapsille suunnatuilla tunnemateriaaleilla, kuten tunne- ja vahvuuskirjoilla ja erilaisilla toimintakorteilla.

Niin mitä materiaalia?

Tuoreimpia konkreettisia lapsille suunnattuja tunnetaitomateriaaleja ovat mm. Fanni-sarja, Ympyräiset -sarja, Jukka Hukka -sarja , Huomaa hyvä!, Molli ja Piki-, Pomenia -sarja  sekä Lasten omat voimakortit, mahti-tunnekortit ja Tunteet tutuiksi -tehtäväkortit.

Tunnetaitojen harjoittelu sisältyy päivittäiseen varhaiskasvatuksen arkeemme, jossa kasvattajan rooli on keskeinen asioiden sanoittajana ja ohjaajana. Sosioemotionaalisten taitojen oppiminen on tärkeää jo varhaislapsuudessa. Kasvattajan on myös tärkeä vahvistaa lasta kiinnittämällä huomiota onnistumisiin ja vahvuuksiin, ja lisätä samalla lapsen kykyä nähdä omia voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Heidi Mäkynen
VAKA19

Kuvat: Pixabay ja PowerPoint-kuvapankki

Tästä linkistä voit lukea lisää kehittämistehtävästäni (pdf) »

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).