Tutorit auttavat opiskelun alussa | SeAMK Blogit

Tutorit auttavat opiskelun alussa

Blogi:
Kulttuurialan tutorvastaava Viivi Korpela.

Tutorit ovat vanhemman vuosikurssin opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissa. He ovat valmiita neuvomaan ja vastaamaan kysymyksiin, ja auttavat uusia tutustumaan toisiinsa ja opiskeluympäristöön. Tutorit toimivat isossa roolissa siinä, että opiskelun aloitus sujuu SeAMKissa niin mutkattomasti.

Tutortoiminta on haluttua hommaa

SeAMKin kulttuurialalla tutorvastaavana toimii Viivi Korpela. Viivi opiskelee toista vuotta kulttuurituotantoa ja on suuntautunut tapahtumatuotantoon. Sitä ennen hän ehti opiskella terveydehoitajan opintoja 1,5 vuoden ajan. Viivi lähti mukaan tutortoimintaan vuonna 2015, heti kun hän aloitti SeAMKissa opiskelun, eikä mukaan lähtemistä ei ole tarvinnut katua missään vaiheessa. Terveydenhoitajapuolella Viivi ehti tutoroida puoli vuotta ja hän jatkoi tutorina toimimista heti alanvaihdon jälkeen. Kulttuurialan tutorvastaavana Viivi on toiminut vuoden ajan, ja jatkaa vielä ainakin seuraavan vuoden.

– Vaihdoin kulttuuripuolelle ja tämä onkin ihan oma juttuni ja olen viihtynyt tosi hyvin. Nautin tästä, kun tämä on niin erilaista ja sitä mitä haluan tehdä. Täällä pystyy vaikuttamaan siihen, miten opinnot etenevät, ja pystyy tekemään töitä ohella. Asioita tehdään paljon käytännönläheisesti ja se onkin minulle sopivin tapa tehdä.

– Varsinkin täällä kulttuuripuolella tutortoiminta on tosi hienoa. Oli ilo nähdä, kun aloitti tällä puolella, että miten hyvin tutortoiminta täällä pyörii, ja se on tosi haluttua hommaa. Opiskelijat tällä alalla haluaa tutoroida ja olla mukana siinä.

Tutoreiden tehtävät

Viivin kertoo, että tutoreiden tärkein tehtävä on olla tukena ja turvana uusille opiskelijoille. Tutorit ovat paikalla pääsykokeissa ja koulun alkaessa vastaanottamassa uusia opiskelijoita ja he ovat kertomassa mistä asiat löytyvät. Tutorit ovat myös tavoitettavissa ja heille voi laittaa viestiä kouluajan ulkopuolellakin.

– Tutorit ovat tosi isossa roolissa, ainakin oman näkemykseni mukaan, siinä uuden ykkösryhmän ryhmäyttämisessä. Sillä on iso merkitys, että järjestääkö tutorit sitä vapaa-ajan ohjelmaa ja mahdollisuuksia tutustua. Ja ensimmäisen vuoden kulttuurituottajien leiri on tutoreiden vastuulla. Tutorit vastaavat ohjelman tekemisestä ja sisällöstä, ja leiri on ainakin oman kokemukseni mukaan ryhmäytymisessä yksi keskeisimmistä paikoista.

– Parasta tässä hommassa on yhdessä tekeminen. Tutortoiminta on sellaista, että siinä tehdään paljon yhteistyötä muiden alojen kanssa. Pääsee tutustumaan hirveästi uusiin ihmisiin. Monien muidenkin alojen opiskelijatkin tunnistaa sinut ja aina löytyy joku, jonka kanssa voi käydä juttelemassa.

Viivi tietää missä tutorin pitää olla

Kiteytettynä tutorvastaavan tehtävä on Viivin mukaan tietää missä pitää olla ja milloin, ja kertoa se tutoreille. Tehtäviin kuuluu myös organisoimista, aikatauluttamista, tehtävien delegointia, koulutuksia ja monia muita tehtäviä. Viivi on se tuttu kasvo, joka tiedottaa oman alan asioista ja tietää mitä on tulossa. Tutorvastaavana hän katsoo, että kaikki toimii ja pyörii. Viivi ei kuitenkaan ota tutorvastaavan työtä taakkana, koska se on niin kivaa toimintaa.

– Kulttuurialahan on siitä erikoinen, että meillä tutorvuosi ei lopu yhteen vuoteen, kuten monilla muilla aloilla käy. Kulttuurilla on siitä hieno systeemi, että ne vanhemmatkin jatkavat melkein valmistumiseen asti, jos vain aika ja kiinnostus riittävät. Siinä on hallinnoimista minun puolelta ja pidän huolen siitä, että ne vanhatkin tietävät, milloin tapahtuu mitäkin.

Uusien tutoreiden valinta

Tutorvastaavan tehtäviin kuuluu myös olla mukana valitsemassa uusia tutoreita. Viivi järjesti opon kanssa haastattelut ja oli niissä myös mukana, ja sitä kautta tehtiin valinnat.

– Vähän siteeraan edeltäjiäni, useampaakin, kun valitaan uutta tutorporukkaa. Ei voida sanoa, että olisi joku yksi piirre mikä kaikissa pitäisi olla. Lähdetään enemmän siitä, että jos vaikka valitaan kahdeksan uutta tutoria, niin otetaan vähän jokaisesta sellaisia parhaita paloja ja muodostetaan niistä kahdeksasta tutorista yksi tosi hyvä tutor.

Viivi kertoo, että mukaan valitaan mahdollisimman erilaisia ihmisiä. Jos ajatellaan uutta 50 henkilön opiskelijaryhmää, sinne mahtuu monenlaista persoonaa, jotka vaativat erilaisia lähestymistapoja. Uusia tutoreita valittaessa yritetään löytää jokaiselle persoonalle se henkilö jota olisi helppo lähestyä.

– Siellä pitää olla sellaisia innostajia, jotka hymyilevät, hyppivät ja pomppivat ja ovat ihan innoissaan kaikesta. He saavat ne samanlaiset ihmiset innostumaan. Sitten pitää olla niitä rauhallisempia jotka eivät tee itsestään niin paljoa ääntä. Sitten on niitä järjen ääniä, jotka kertovat, että hei nyt puhutaan ihan asiaakin.

– Ehkä sellainen mikä kaikilta pitää löytyä, on halu tehdä tätä hommaa. Pitää olla valmis olemaan uusien ykkösten apuna ja halu tutustua heihin. Pitää olla valmis auttamaan ja kertomaan mistä niitä tulostusasioita löytyy ja mistä saa parkkilipun. Se että olet tietyllä tapaa sosiaalinen. Tärkeintä on se, että ryhmä toimii ja siellä on hyviä tyyppejä, silloin tulee parasta jälkeä niin sanotusti.

 

Kirjoittaja: Sanna Pihlaja, VISU17-opiskelija