Tuotantoinsinöörin työ on tosielämän tetristä | SeAMK Blogit

Tuotantoinsinöörin työ on tosielämän tetristä

Blogi:
Työasussa oleva henkilö istuu työpöydän ääressä.
Sami Takala toimii Stamac Oy:ssä tuotantoinsinöörinä.

Sami Takala toimii Stamac Oy:ssä tuotantoinsinöörinä. Hän valmistui SeAMKista konetekniikan insinööriksi vuonna 2019. Ammattikoulun aikana hän toimi yrityksessä CNC-koneistajana ja ammattikorkeakouluopintojen aikana mittakoneen käyttäjänä.

Tuotantoinsinöörin työnkuva on laaja ja monipuolinen. Työhön kuuluu niin tarjousten tekemistä asiakkaille kuin tuotannon suunnittelua.

– Vastaan sorvien ja sahaamon tuotannon suunnittelusta, mutta minulla pitää olla näkemys muidenkin osastojen tilanteesta, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa. Laadin työohjeita ja suunnittelen, miten ja missä järjestyksessä työtä tehdään. Välillä työ tuntuu tetrikseltä: palikat pitää saada mahdollisimman tehokkaaseen ja tuottavaan järjestykseen. Autan tuotantotyöntekijöitä niin paljon kuin mahdollista suunnittelupöydällä ja valmistelevissa toimissa, jotta heidän työnsä olisi mahdollisimman sujuvaa ja työhön ei tulisi kiirettä ja kuormitusta tai tyhjäkäyntiä, Sami kertoo.

Hänen työhönsä kuuluu myös henkilöstöjohtamista ja asiakastyötä.

– Minulla on itselläni yksi oma pääasiakas, jolle olen yhteyshenkilö tilauksiin ja toimituksiin liittyvissä asioissa. Varahenkilöä varten ohjeistukset ja asiakkaan tiedot pitää olla ajan tasalla, hän sanoo.

Työ vaatii eri materiaalien ja niiden ominaisuuksien ymmärtämistä

Samin työssä tarvitaan monenlaisia taitoja. Tärkeimmiksi hän kokee materiaalitekniikan osaamisen, kokonaisuuksien hallinnan ja ongelmanratkaisutaidot.

–  Eri materiaalit ja niiden ominaisuudet pitää ymmärtää todella hyvin. On tärkeää, että asiakas saa juuri sopivan materiaalin oman tuotteensa käyttökohteisiin. Voi tulla korvaamatontakin vahinkoa, jos jokin osa pettää, antaa periksi tai kuluu liian nopeasti. Kustannukset pitää tietenkin pitää kurissa myös. Asioita pitää hahmottaa nopeasti ja kokonaisvaltaisesti ja pitää osata ajatella. Aikatauluista pitää tietenkin myös pitää kiinni, Sami luettelee.

Tekniikan alan pitää huomioida muiden alojen tavoin myös tämän hetken ja tulevaisuuden trendit. Myös työolosuhteiden pitää olla kunnossa. Tuotantotiloissa onkin silmiinpistävän siistiä.

– Kyllähän meillä kiinnitetään esimerkiksi hiilineutraalisuuteen huomiota. Pyritään itse tietenkin tekemään asioita pienemmillä päästöillä ja meidän tekemät ratkaisut ja osat vaikuttavat myös asiakkaiden omiin tavoitteisiin. Huomionarvioista on se, että meidän yrityksemme tuotteisiin liittyvät toiminnot tapahtuvat alle kilometrin päässä toimipisteeltämme. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kuljetuksista ja siirroista tuleviin päästöihin ja kustannuksiin. Omalla tontilla siirrot hoidetaan sähkötrukeilla. Tiivis toimintamallimme näyttäytyy taas asiakkaalle nopeina toimitusaikoina.

Työasussa oleva henkilö seisoo tuontantohallissa, jossa on mm. isoja putkia.
Samin työssä tarvitaan monenlaisia taitoja. Tärkeimmiksi hän kokee materiaalitekniikan osaamisen, kokonaisuuksien hallinnan ja ongelmanratkaisutaidot.

Ihmisten aikaa voidaan käyttää viisaammin robotisoinnin ja automatisoinnin ansiosta

Yrityksellä on käytössään yhteensä 12 robottisolua, jotka tehostavat työtä.

– Robotisointi on silloin järkevää, kun otetaan tyhmät työt pois ihmisiltä, jotka voisivat tehdä järkevämpääkin työtä. Robotti tekee tasalaatuista ja mittatarkkaa työtä 24/7/365 väsymättä ja aina samalla tavalla. Robotti ei sairastu eikä väsy. Toki tarvitaan ihmisiä tarkkailemaan ja varmistamaan robottien toiminta, mutta ihmisten aikaa on mahdollista käyttää viisaammin robotisoinnin ja automatisoinnin ansiosta, Sami tuumii.

Myös työskentelyolosuhteiden pitää olla hyvät ja työympäristön siisti. Samin mukaan työn tekeminen on mielekkäämpää, kun olosuhteet ovat kunnossa.

– Ja kun tilat ja työvälineet ovat ehjiä, siistejä ja tallessa, työ luonnollisesti myös tehostuu. Työturvallisuus paranee tietysti myös.

Vastuullinen työ ruokkii Samin suhtautumista työhön. Käsiteltävät asiat ovat usein isoja ja haastaviakin. Itseään saa ja joutuu kehittämään joka päivä.

– Olen käynyt kouluja tätä työtä varten, ja saan jakaa työssäni omaa osaamistani. Tosi monipuolisesti saan tehdä erilaisia asioita ja vaihtelevuutta on paljon. Ei ole kahta samanlaista päivää eikä ehdi tylsistyä. Koulusta olen saanut hyvät perusopit, mutta muu on itsestäni kiinni. Itse olen aika tavoitteellinen ja olen mennyt määrätietoisesti ja säntillisesti sitä kohti, mitä haluan. Opiskelemaan mennessä ei tarvitse olla mikään Einstein, vaan asiat kyllä oppii, jos on motivaatiota, mielenkiintoa ja erityisesti halua oppia, hän sanoo.