Tunneälykäs varhaiskasvatus | SeAMK Blogit

Tunneälykäs varhaiskasvatus

Blogi:
Varhaiskasvatuksen helmiä.

Mitä kuuluu varhaiskasvatukseen, jota voidaan kutsua tunneälykkääksi? Kuinka tunneälykkäästi työskentelevä kasvattaja toimii?

Piirroskuva, jossa kahdet kasvot.Tunneälykkäässä varhaiskasvatuksessa kasvattaja pysähtyy arkisiin tunnehetkiin, joissa lapsi tarvitsee kasvattajan opastusta ja mallintamista siinä, kuinka tunteiden kanssa toimitaan. On tärkeää, että kasvattaja opastaa lasta tunnistamaan ja nimeämään tunteita, jotta myös niiden hyväksyminen ja niiden kanssa eläminen helpottuu. Lapsi löytää aikuisen tuella erilaisia tapoja, kuinka käsitellä ja hallita tunteitaan. Varhaiskasvatuksessa on myös tärkeää pitää ohjattuja tunnetuokioita, joissa kasvattajat tuovat lapsille tietoa erilaisista tunteista, niiden tunnistamisesta, hyväksymisestä, siitä kuinka tunteiden kanssa pärjätään ja minkälaisia erilaisia menetelmiä niiden hallitsemiseen löytyy.

Lapsille on tärkeää painottaa sitä, kuinka kaikki tunteet ovat sallittuja ja myös aikuiset kokevat erilaisia tunteita ja ovat myös välillä väsyneitä, kiukkuisia ja surullisia. Tärkeää onkin, kuinka näiden tunteiden kanssa pystyy elämään ja minkälaisia keinoja löytyy niiden hallitsemiseen. Lasten kanssa käytettäväksi löytyy erilaisia itsesäätelymenetelmiä, kuten esimerkiksi musiikin kuunteleminen, kuvien katseleminen, tilanteesta poistuminen, silittely, rapsuttelu tai vaikkapa itsetehdyn glitterpullon ihaileminen.

Tunnetaidot vaikuttavat suuresti lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lapsi, joka omaa hyvät tunnetaidot, pärjää kaverisuhteissa ja on havaittu, että ne vaikuttavat positiivisesti myös esimerkiksi koulumenestykseen. Viime vuosien aikanaPiirroskuva, jossa tyytymättömät ja iloiset kasvot. tunnetyöskentelyyn liittyen on ilmestynyt paljon uutta ja mielenkiintoista materiaalia ja uskon, että tunnetaitojen merkitykseen ollaan todella herätty. Nyt olisi varmasti oikea aika ottaa kaikki tämä hyödyllinen ja tarpeellinen materiaali arjessamme käyttöön toimiviksi käytänteiksi. Tunnetyöskentelyn tueksi löytyy erilaisia tunneaiheisia kirjoja, tunnekortteja, pöytäteatteri-materiaalia sekä tunnekuvia.

 

Jenni Romppala
VAKA19

Lisää materiaalivinkkejä tunnetyöskentelyyn löytyy kehittämistehtävästäni (pdf) »

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).