Syventävä harjoittelu Ruoka-askel-hankkeessa | SeAMK Blogit

Syventävä harjoittelu Ruoka-askel-hankkeessa

Blogi:
Kuvakollaasi erilaisista ruoka-aonnoksista.
Kuvakollaasissa on osa restonomiopiskelijamme Erika Rantasen tuotekehittämistä ruoista syventävän harjoittelunsa aikana.

Olen restonomiopiskelija Erika Rantanen. Tein syventävän harjoitteluni Ruoka-askel-hankkeessa. Toimipisteeni harjoittelussani oli Ilmajoen ruokapalveluissa, Käpälämäen päiväkodin keittiöllä.

Ruoka-askel-hanke on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Helsingin yliopiston (HY) sekä Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus kestävästä ruokajärjestelmästä varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen ruokapalveluissa.

Ruoka-askel-hankkeen tarkoituksena on lisätä kasviksien, palkokasvien sekä suomalaisten järvikalojen määrää varhaiskasvatuksen ruokailuissa. Tarkoituksena on myös kohtuullistaa lihan ja maidon kulutus ravitsemussuositusten tasolle. Hankkeessa myös edistetään ruokakasvatusta varhaiskasvatuksen puolella, sekä vähennetään ruokahävikkiä ruokapalveluissa. Tutkimuksessa arvioidaan kasvipainotteisen ruokavaliomuutoksen vaikutuksia ilmastoon ja kustannuksiin sekä tarkempiin tutkimuksiin osallistuneiden lasten ravitsemukseen.

Harjoittelun tavoitteet ja tärkeimpien työtehtävien kuvaus

Harjoitteluni tavoitteena oli syventää osaamistani ravitsemuksesta ja oppia lisää tuotekehityksestä sekä ilmastoystävällisestä ruokavaliosta. Näiden kaikkien asioiden äärellä sain kovasti työskennellä koko harjoittelun ajan, eli tavoitteeni toteutuivat kirkkaasti.

Käpälämäen päiväkodilla olin yksin vastuussa Ruoka-askel-hankkeeseen liittyvistä asioista koko harjoittelun ajan. Vastasin harjoittelun ensimmäisestä päivästä alkaen Lukeloki-hävikinmittausjärjestelmästä. Ensimmäisten viiden viikon aikana punnitsin siis kaikki keittiöltä lähtevät ja sinne takaisin tulevat ruoat. Näin sain selville syntyneen hävikin, jonka kirjasin järjestelmään.

Muokkasin myös viiden viikon kiertävää ruokalistaa enemmän hankkeen mukaiseksi ja tein JAMIX -ohjelmalla kaikkiin hankkeen ruokiin ruokaohjeet. Lisäsin JAMIX-ohjelmaan myös uusia ruoka-aineita sekä niiden hintatietoja.  Näin sain tehtyä hintavertailuja tavallisen ruokalistan ja Ruoka-askel-ruokalistan ruokien välillä. Hintavertailussa käytin apuna Excel-tiedostoa.

Tein kaikista uusista ruoista myös tuote- ja reseptikehitystä, omien huomioiden ja palautteiden pohjalta. Laadin keittiön sisäiseen käyttöön viiden viikon kiertävästä ruokalistasta omat ns. viikkoruokalistat, joista henkilöstö saa tarkempia ruokatietoja kuin yleisestä, kaikille näkyvistä listoista. Laadin myös Ruoka-askel-ruokalistasta omat viikkoruokalistat päiväkodin ryhmiin.

Teoriaopinnot tarjosivat hyvän pohjan harjoitteluun

Erityisesti kaikki kurssit, missä on käsitelty ravitsemusta, tuotekehitystä, JAMIXia ja Exceliä olivat tässä harjoittelussa tarpeen, etenkin syventävien opintojen Ravitsemusosaaminen-kokonaisuus ja Ruokapalvelujen kehittäminen -kokonaisuus. Myös tutkimus- ja kehittämistyön opintojakso antoivat hyviä eväitä tähän kyseiseen harjoitteluun. Harjoittelussani sain todella hyvin ja kattavasti käyttää ja soveltaa koulussa oppimiani asioita.

Päällimmäisenä ajatuksena on nyt kiitollisuus

Olen kiitollinen siitä, että tartuin tähän mahdollisuuteen. Opin paljon harjoittelussa ja tykkäsin todella paljon, kun sain itse olla vastuussa niin laajasta kokonaisuudesta. Oli myös ilo huomata, että Ilmajoella luotettiin minuun toteamuksella ”kyllä Erika hoitaa”.

Harjoittelun päätyttyä olin saanut valmiiksi Käpälämäen päiväkodin keittiölle ns. ”valmiin paketin”, mikä olikin minun tavoitteeni ja osuuteni tässä Ruoka-askel-hankkeessa.  Jatkossa keittiön työntekijät voivat hyödyntää laatimiani ruokaohjeita ja keskittyä suunnittelun ja testauksen sijasta hyviksi todettujen ruokien valmistukseen.

Ruoka-askel-hankkeen harjoittelu oli tietojeni mukaan ainutkertainen mahdollisuus. Kannustankin muita opiskelijoita rohkeasti hakeutumaan muihin mahdollisiin ja mielenkiintoisilta vaikuttaviin hankkeisiin, joko harjoittelun kautta tai vastaamalla hakukuulutuksiin.

Jos tämän harjoittelutarinani luettuasi sait vaikutelman, että tällaisessa harjoittelussa on liian paljon tehtäviä ja vastuuta, niin ei huolta – kerkeät vielä kehittyä kaikkien SeAMKin kurssien myötä niin, että selviydyt tällaisista haasteista leikiten. Jos siis tulee mahdollisuus, niin tartu siihen!

Erika Rantanen
Resto18
SeAMKin restonomiopiskelija