Sujuvuutta siirtymiin ja odottelu minimiin | SeAMK Blogit

Sujuvuutta siirtymiin ja odottelu minimiin

Blogi:
Erivärisiä iloisia pelinappuloita.

Päiväkodin arjessa syntyy lukuisia siirtymä- ja odotustilanteita päivän, saati viikon aikana. Toisinaan odottelu- ja siirtymätilanteet ovat pulmallisia, lasten levottomuus tarttuu ja joidenkin lasten itsesäätely- ja toiminnanohjaustaidot venyvät äärimmilleen. Voisiko ratkaisu näiden tilanteiden sujuvoittamiseksi olla se, että niihin tilanteisiin kiinnitetään tietoisesti huomiota ja suunnitellaan myös siirtymä- ja odottelutilanteet?  Mikseipä siirtymä- ja odottelutilanteista samalla tehtäisi kivoja ja mieluisia hetkiä erilaisten leikkien avulla.

Siirtymätilanteet ovat oivallisia hetkiä vahvistaa lapsen itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitoja

Itsesäätelytaitojen sekä toiminnanohjauksen vaikutus lasten toimintaan odottelu- ja siirtymätilanteissa on merkittävä, varhaiskasvatuksen struktuuria ja varhaiskasvattajan merkitystä unohtamatta. Kehittämistehtäväni taustalla olikin ajatus siitä, että odottelua pyrittäisiin minimoimaan ja siirtymiä sujuvoittamaan, jolloin lapsi pystyisi sitoutumaan ja suuntaamaan energiansa meneillään olevaan toimintaan. Kasvattajan toiminnassa korostuvat sensitiivinen vuorovaikutus, kehuminen ja kannustus sekä onnistumisen kokemuksien mahdollistaminen. Lisäksi tärkeinä asioina nousevat sanoittaminen sekä kasvattajan tapa tukea lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä läsnä olevana kanssasäätelijänä.

Odotteluleikkejä ja vinkkivitosia siirtymätilanteisiin materiaalipankista

Kehittämistehtäväni tuotoksena syntyi siirtymä- ja odottelutilanteisiin materiaalipankki, työkaluksi varhaiskasvattajille. Materiaalipankki koostuu erilaisista odotteluleikeistä sekä vinkeistä siirtymätilanteisiin. Leikit ja vinkit valikoituivat sen perusteella, jotta lapset voisivat niitä myös mahdollisimman itseohjautuvasti aloittaa odottelu- ja siirtymätilanteissa. Yhdeksi kriteeriksi leikkien valikointiin muodostui myös se, että osaa niistä olisi mahdollisimman helppoa toteuttaa, vaikka eteisessä, ilman tarvikkeita. Leikkien ja vinkkien kohdalle on myös listattu, mitä leikin toteutukseen tarvitaan.

Kurkista ideoita odotteluleikkeihin tai vinkkejä päivän siirtymiin materiaalipankista. Löydät kehittämistehtävästäni myös listan, jota voit hyödyntää suunnitellessasi päivän siirtymätilanteita.

Iloisia onnistumisia siirtymiin ja odotteluhetkiin!

Mustavalkoisia piirroshahmoja.

Satu Hautala
VAKA19

Kuvat: Pixabay

Kehittämistehtävään ja materiaalipankkiin pääset tutustumaan täällä (pdf) »

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).