Sofia halusi lukiosta autoalalle asiakaspalvelijaksi | SeAMK Blogit

Sofia halusi lukiosta autoalalle asiakaspalvelijaksi

Blogi:
Nainen istuu asiakaspalvelutiskin takana ja palvelee tiskin toisella puolella seisovaa henkilöä.
Sofian Salon työnkuvaan kuuluu monipuolisesti erilaiset työt asiakkaiden ja korjaamon eri työntekijöiden rajapinnassa, kuten huollon töiden vastaanotto ja luovutukset sekä vauriotarkastukset.

Huoltoneuvojana toimiva, 27-vuotias Sofia Salo valmistui insinööriksi vuonna 2016. Valmistuttuaan Nurmon lukiosta Sofia päätti jatkaa opiskelua SeAMKissa, ja mielenkiinto kohdistui nimenomaan autoihin. Sofia haki ja pääsi 2012 konetekniikan koulutusohjelmaan ja suuntautui auto- ja työkonetekniikkaan. Sofia kertoo, että alan valintaan vaikutti vahvasti se, että insinööriopinnot valmistavat suoraan ammattiin.

– Opiskelu oli mukavaa, koska omassa ryhmässäni oli hyvin erilaisia opiskelijoita, jotka tulivat ryhmään erilaisilla taustoilla ja kaikilla oli erilaisia vahvuuksia. Tämä näkyi vahvasti erilaisissa ryhmätöissä ja laboratoriotöissä, joissa me erityyliset ihmiset ratkaistiin erilaiset ongelmat yhdessä pohtimalla. Tuli monenlaiset näkökulmat esiin. Minä olin meistä se sosiaalinen ja tunteikas ihminen, jonka ei ehkä ensi näkemältä uskoisi olevan tekniikan alalla, mutta tällaisiakin täällä tarvitaan, nauraa Sofia.

Opintojen aikana Sofia oli aktiivinen opiskelijatoiminnassa toimien vuoden tutorina ja kaksi vuotta Senior ry:n hallituksessa. Opintojen jälkeen sama aktiivisuus on jatkunut ja Sofia on toiminut SeAMKin mentoriohjelmassa mentorina autotekniikan opiskelijoille. Hieman ennen valmistumistaan Sofialla oli jo työsopimus katsastusalan yritykseen. Siellä hän työskenteli kaksi vuotta, kunnes siirtyi nykyisen työnantajansa palvelukseen huoltoneuvojaksi.

– Opinnot antavat monipuoliset valmiudet moniin erilaisiin tekniikanalan työtehtäviin. Minä sain hyvän pohjan nykyisiin työtehtäviin, joissa olen tekemisissä hyvin erilaisten asiakkaiden ja heidän erilaisten palvelutarpeiden kanssa. Toimittuani kaksi vuotta katsastajana pääsin laajentamaan osaamistani ja siitä on ollut hyötyä nykyisessä työssäni. Myös Locost-kilpa-auton liittyvä projektipaja antoi paljon oppia toimiessani siinä projektipäällikkönä ja ollessani yhteydessä yhteistyökumppaneihin, kertoo Sofia.

Kysyttäessä Sofialta, miten hän markkinoisi auto- tai konetekniikan opintoja, hän ei mieti hetkeäkään ennen vastausta. Sofia on huomannut opintojen aikana ja niiden jälkeen, että opinnot tosiaankin antoivat laajat mahdollisuudet työllistymiseen, koska tekniikkaa on kaikkialla.

– Käymäni koulutus antaa hyvät mahdollisuudet työllistyä, koska tekniikkaa on esimerkiksi sairaalassa tai ruokatuotannossa ja aina voi hankkia hieman lisäkoulutusta ja laajentaa työllistymismahdollisuuksia entisestään, Sofia sanoo.

Nykyisestä työstä keskusteltaessa Sofia nostaa esiin myös hieman pehmeämpiä arvoja.

– Nykyisestä työstäni mielekästä ja merkityksellistä tekee tekniikan tuomien helpotusten välittäminen ihmisille. En ole suunnittelija tai keksijä, mutta tykkään viedä tietoisuutta eteenpäin ja kääntää ns. teknisen asian autotekniikkaan perehtymättömille. On erilaisia asiakkaita erilaisista lähtökohdista ja ammateista, ja asiat täytyy saada selitettyä ymmärrettävästi jokaiselle. Työnantajani päämiehen, Toyotan, arvoihin kuuluu kaksi isoa perusarvoa, jotka ovat minulle hyvin mieleisiä. Nämä meidän arkipäivän arvot ovat ihmisten kunnioitus ja jatkuva parantaminen.

Sofian työnkuvaan kuuluu monipuolisesti erilaiset työt asiakkaiden ja korjaamon eri työntekijöiden rajapinnassa, kuten huollon töiden vastaanotto ja luovutukset, vauriotarkastukset ja korjaamohallissa työskentelevien asentajien töiden organisointi. Hänen mukaansa työstä tekee monipuolisen sekin, että saa olla paljon tekemisissä myös erilaisten työpaikan ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiöiden, mainostoimistojen ja maalaamojen.

– Iloiset ja tyytyväiset asiakkaat on se mun juttu, naurahtaa Sofia haastattelun päätteeksi, mutta lisää vielä terveiset tekniikan alaa pohtiville tytöille, että ”Sinne vaan!”