SeAMKissa opiskelijasta välitetään | SeAMK Blogit

SeAMKissa opiskelijasta välitetään

Blogi:

Opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) agrologiksi. Opintoni ovat loppusuoralla ja on aika katsoa taaksepäin, mitä mahdollisuuksia SeAMK on tarjonnut minulle opintojeni aikana.

Korkeakouluopiskelu eroaa suuresti lukio- ja ammattikouluopiskelusta. Korkeakouluissa tietoa ei taota opiskelijoiden päähän tavalla, johon opiskelija on ehkä aikaisemmin tottunut. Korkeakouluissa opiskelijat opetetaan hakemaan tietoa ja suhtautumaan eri tietolähteisiin kriittisesti.

Opiskelijoilta kerätään palautetta jatkuvasti siitä, miten hyvin kukin opintojakso on heidän mielestään toteutettu. SeAMKin opiskelijat saavat mahdollisuuden ideoida ja esittää erilaisia vaihtoehtoja monenlaisten asioiden edistämiseksi. SeAMKissa opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja saada mielipiteensä kuuluviin.

Olen itse kokenut tämän merkittävänä asiana. Olen tarttunut tilaisuuteen ja ollut mukana kehittämässä myös tulevia opetussuunnitelmia. Meitä opiskelijoita kuunnellaan ja mielipiteillämme on oikeasti merkitystä. On hienoa huomata, miten paljon opiskelijoille on annettu vaikutusmahdollisuuksia SeAMKissa. Näitä mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää, sillä rakentavat keskustelut eri asioista avartavat jokaisen mieltä.

Yksi keskeinen väylä osallistua päätöksentekoon on hakeutua mukaan opiskelijakunta Samon toimintaan. Olen itse sitä kautta vaikuttanut moniin koulutuspoliittisiin asioihin. Osallistuminen päätöksentekoon ja erilaisiin kokouksiin on tarjonnut minulle arvokasta kokemusta mm. kokouskäyttäytymisestä sekä asioiden pitkäjänteisestä suunnittelusta.

Nämä kokemukset ovat niitä, jotka saattavat ratkaista sinullekin tulevaisuudessa työpaikan. Toivottavasti päätät hakea SeAMKiin opiskelemaan. Siellä sinulla on mahdollisuus haastaa itsesi ja oppia tärkeitä taitoja elämää varten muuallakin kuin vain oppitunneilla. Omien kokemusten perusteella opiskelijoita arvostetaan SeAMKissa ja heidän mielipiteillään on merkitystä.

Samuli Juurakko
juurakko.samuli@gmail.com
+358452042963