SeAMK monella osa-alueella Suomen paras ammattikorkeakoulu | SeAMK Blogit

SeAMK monella osa-alueella Suomen paras ammattikorkeakoulu

Blogi:

SeAMKin visio on kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle. Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijakyselyn (AVOP) vuoden 2019 tulosten perusteella SeAMK on hyvässä vauhdissa matkalla kohti visiotaan.

Parhaat oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut ja opiskelutyytyväisyys

SeAMKissa on Suomen ammattikorkeakouluista parhaat oppimisympäristöt, parhaat opiskelun tukipalvelut ja paras opiskelutyytyväisyys, selviää ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn tuoreista tuloksista.

SeAMKin visiona on olla paras korkeakoulu opiskelijalle, ja opiskelijoiden tyytyväisyys on sen keskeisin mittari. Pitkäjänteinen opetuksen ja toiminnan kehittäminen näyttävän tuottavan tulosta.

SeAMKin tutkinto-ohjelmille menestystä

SeAMKin tutkinto-ohjelmat menestyvät hyvin valtakunnallisessa AVOP-vertailussa. AMK-tutkinto-ohjelmista koko maan kärkeen sijoittuvat rakennustekniikan insinöörien ja restonomien (ravitsemispalvelut) tutkinto-ohjelmat.
Agrologien, automaatiotekniikan ja bio- ja elintarviketekniikan insinöörien sekä kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomien tutkinto-ohjelmat opiskelijoiden arviot nostivat vertailussa kakkossijalle. Kärjen tuntumassa ovat myös fysioterapeuttien, geronomien, sosionomien, konetekniikan insinöörien ja tradenomien (talous, hallinto, markkinointi) tutkinto-ohjelmat sijoittuen kolmannelle sijalle.

Aloittain tarkasteltuna SeAMK nousi ykköseksi tekniikan alan insinöörikoulutuksessa kaikkiaan 18 ammattikorkeakoulusta. Liiketalouden alalla SeAMK on kolmas kaikkiaan 20 ammattikorkeakoulusta.
Ylemmissä AMK-tutkinnoissa opiskelijoiden arviot nostivat kulttuurituotannon tutkinto-ohjelman vertailun ykköseksi. Sairaanhoitajien, sosionomien ja tradenomien tutkinto-ohjelmat sijoittuvat niin ikään loistavasti toiselle sijalle.

Kokonaisuudessaan  SeAMK menestyi tutkinto-ohjelmatasolla hyvin AVOP-kyselyssä. AMK-tutkinnoissa SeAMK oli yhdessätoissa tutkinto-ohjelmassa vähintään kolmen parhaan joukossa Suomessa. Kyselyssä oli SeAMKista yhteensä 16 amk-tutkinto-ohjelmaa. YAMK-tutkinnoissa SeAMK oli neljässä tutkinto-ohjelmassa kuudesta vähintään kolmen parhaan joukossa.

Yrittäjyysvalmiuksien tarjoaminen sekä opiskelijakunta SAMO saivat kiittävät arviot

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyssä on kaikkiaan 98 kysymystä jaettuina eri osa-alueisiin.

Yksittäisissä kysymyksissä SeAMK sai merkittävät tulokset muun muassa yrittäjävalmiuksien tarjoamisessa, jonka opiskelijat arvioivat valtakunnallisen ykkössijan arvoisesti. Kyselyn mukaan valtakunnan kärkeä SeAMKissa on myös työelämän asiantuntijoiden hyödyntäminen korkeakoulun toiminnassa sekä opiskelijakunnan palvelut ja toiminta opiskelun tukena. Opiskelijakunnan toimintaa koskevassa kysymyksessä ykkössija on neljäs perättäinen.

Tietoa AVOP-kyselystä

Avop-kyselyn täyttävät kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat. Tilastolähteenä on Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena.

Lue AVOP-kyselyä ja SeAMKin tuloksia koskeva uutinen SeAMK-fi-sivustolta »