SeAMK Innovaatioviikolla ratkotaan työelämän haasteita monialaisesti | SeAMK Blogit

SeAMK Innovaatioviikolla ratkotaan työelämän haasteita monialaisesti

Blogi:

SeAMK Innovaatioviikolla ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat palvelumuotoiluun ja Design Thinking -menetelmään käytännössä. Menetelmän avulla ratkotaan haastavia ongelmia työskennellen kuin muotoilija: luovasti, visuaalisesti ja asiakaslähtöisesti. Design Thinking -mallissa otetaan asiakas mukaan ongelmanratkaisuun alusta asti.

Ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Emmi Niva oli tutustunut palvelumuotoiluun jo aiemmissa media-assistentti-opinnoissaan. Perusasiat olivat hänellä siis hallussa, kun hän hyppäsi mukaan SeAMK Innovaatioviikon aloitukseen. Nyt kolmatta kertaa toteutettuun Innovaatioviikkoon osallistui 9. – 13.3.2020 kaikkiaan noin 600 SeAMKin ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

“Asiakaslähtöisyys oli tuttua aiemmista opinnoistani, vaikka palvelumuotoilu terminä oli vieraampi. Innovaatioviikolla näkökulmaa syvennettiin”, Niva kertoo.

Pois omasta kuplasta

Innovaatioviikolla työskennellään monialaisesti, mikä valmentaa opiskelijoita tulevaan työelämään.  Jokaista työelämän toimeksiantoa työstää noin 60 – 80 eri alojen opiskelijaa, jotka ratkovat annettua kehittämishaastetta pienemmissä tiimeissä. Heidän työskentelyään ohjaavat SeAMKin henkilökunnasta valitut valmentajat.

Innovaatioviikon monialaisuudesta Niva antaa kiitosta: on hyvä nähdä myös oman kuplan ulkopuolelle jo opiskeluaikana. Hän sanoo, että esimerkiksi sairaanhoitaja ja vaikkapa automaatioinsinööri katsovat samaa asiaa omilta suunniltaan. Molempia tarvitaan, kun potilasta autetaan; teknologiaa tarvitaan hoitotyössä siinä kuin hoitajaakin.

Viiden päivän tehoviikko

Koko työskentelyprosessi alkaa maanantaina toimeksiannon esittelyllä ja siihen perehtymisellä. Seuraavaksi pyritään lisäämään omaa ymmärrystä siitä, millaista ongelmaa yritetään ratkaista ja millaisia ihmisiä se koskee, mikä heitä yhdistää tai mahdollisesti erottaa. Työkaluina ovat konkreettiset haastattelut: kohderyhmän kanssa keskustellaan ymmärryksen saamiseksi.

Seuraavassa vaiheessa tiimeissä tuotetaan mahdollisimman paljon ideoita, jotka ratkaisevat kuvatun ongelman. Näistä valitaan yksi, joka konseptoidaan. Lopuksi se testataan kohderyhmällä, mikä antaa näkökulmia idean jatkokehittämiseen. Innovaatioviikko huipentuu perjantaihin, jolloin toimeksiantajalle esitellään opiskelijatiimien ideoimat ratkaisut.

Tänä vuonna mukana 13 toimeksiantoa

Innovaatioviikolla oli tänä keväänä mukana kaikkiaan 13 toimeksiantajaa: Prima Power, Atria Suomi, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Mokka Market, Siirtolaisuusinsituutti, City Kauppapaikat, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, OmaSp, Wasteless-hanke, Opiskelijakunta SAMO, Aspa, Ähtärin kaupunki sekä Seinäjoen kaupunki.

Tämän vuoden toimeksiannoissa opiskelijat pääsivät pureutumaan muun muassa kaupunkien vetovoimaan, nuorten taloustaitojen kehittämiseen, keskusta-alueen yrittäjien yhteiseen tekemiseen tai elintarvikeyrityksen vastuullisuusviestintään.

Emmi Niva osallistui Wasteless-hankkeen toimeksiantoon, jossa haettiin uusia tapoja parantaa kouluruoan arvostusta sekä vähentää ruokahävikin syntymistä.

“Aihe oli itselleni tärkeä. Ruoan sekä sen tuotanto- ja toimitusketjun arvostukselle toivoisin enemmän arvostusta. Toimeksianto oli siis mielenkiintoinen, mutta samalla haastava. Ei ollut ihan helppoa löytää ideoita siihen, miten voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin.”

Teksti:
Sirkku Uusimäki
Palvelupäällikkö