Satuhieronta tutuksi | SeAMK Blogit

Satuhieronta tutuksi

Blogi:
Äiti silittelee sängyssä nukkuvaa nukkuvaa lasta.

Tie rauhoittumiseen kosketuksen ja satujen avulla

Jokainen meistä tarvitsee rauhoittumisen ja pysähtymisen hetkiä. Kiire, hektisyys ja stressi täyttävät arkemme ja aina pitäisi ehtiä tekemään sitä, tätä ja tuota. Rauhoittumiselle ja pysähtymiselle ei ole helppoa löytää aikaa. Meidän aikuisten jatkuva kiire vaikuttaa ikävä kyllä myös jälkikasvuumme. Kiireen vuoksi voi syntyä tilanteita, joissa lapsi ei tule aidosti kohdatuksi ja lapsi saattaa kokea, ettei hän ja hänen tarpeensa ole aikuiselle tärkeitä. Keskittyminen lapsen asioiden, esimerkiksi huolien äärelle vaatii meiltä aikuisilta juuri sitä pysähtymistä. Mikä siis neuvoksi, jos arjen keskelle haluaa lisää aitoja läsnäolon hetkiä lapsen kanssa? Kokeile satuhierontaa! Satuhieronnan avulla aikuinen voi antaa lapselle jakamattoman huomion hetkiä, edistää suhdetta lapseen sekä viestiä lapselle, että hän on tärkeä ja arvokas.

Mitä satuhieronta tarkkaan ottaen oikein on?

Satuhieronnassa kerrotaan satua tai tarinaa, joka kuvitetaan samanaikaisesti kosketuksella ”piirtäen” lapsen keholle. Kuvittaminen mukailee kerrottua tarinaa eli lapsen kehoon kuvitetaan tarinan sellaiset kohdat, jotka on helppo toteuttaa erilaisilla kosketuksilla kuten silityksellä, hellillä paineluilla, sormien naputtelulla tai keinutuksilla. Satuhieronnassa satuihin siis yhdistyy aikuisen aito läsnäolo ja myönteinen kosketus.

Sadun kertominen ja sen kuvittaminen samanaikaisesti lapsen keholle on suorastaan taianomainen rauhoitus- ja rentoutumiskeino. Siksi sitä kannattaa hyödyntää silloin, kun kaivataan rauhoittumisen ja pysähtymisen hetkeä. Kosketus ja aikuisen läsnäolo helpottaa myös keskittymistä ja auttaa lasta selviytymään kiukun, pettymyksen ja levottomuuden tuntemuksista. Satuhieronnalla on tutkitusti muitakin lukuisia positiivisia vaikutuksia. Se esimerkiksi tukee lapsen perusturvallisuuden, terveen itsetunnon, stressinhallinnan ja myönteisen kehosuhteen kehittymistä sekä kehittää motoriikkaa ja kehonhallintaa. Satuhieronta auttaa lasta muutos- ja kriisitilanteiden käsittelyssä, kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, empatiakykyä ja luovuutta sekä tukee oppimista. Vau!

Mihin satuhieronnan myönteiset vaikutukset sitten oikein perustuvat?

Sitä jäin itsekin miettimään erään satuhierontahetken jälkeen. Tämä päikkytäti oli vallan vaikuttunut tästä menetelmänä ja siksi ryhtyikin tutkimaan asiaa tarkemmin. Satuhieronnan positiiviset vaikutukset perustuvat pitkälti kosketuksen voimaan: kosketus laskee stressihormonitasoa ja vastaavasti lisää mielihyvähormonien, erityisesti oksitosiinin määrää. Sen vuoksi kosketus esimerkiksi lieventää stressiä, vähentää pelko-, ahdistus- ja kiputiloja, rauhoittaa ja tuo mielihyvää. Oksitosiinia kutsutaankin rakkauden, läheisyyden ja hoivan hormoniksi.

Miten toimia, jos satuhierontaa haluaa kokeilla?

Satuhierontaohjeita löytyy ihan netistä etsimällä. Satuhieronnassa voi käyttää valmista satuhieronnaksi suunniteltua tarinaa tai tarinan voi keksiä itse, vaikkapa yhdessä lapsen kanssa. Perinteiset ja tutut tarinatkin muuttuvat uusiksi kokemuksiksi, kun niihin yhdistää lapsen keholle tehdyn kuvituksen. Satuhieronnan voi aivan hyvin yhdistää myös lauluun tai loruun! Spontaani satuhieronta voi auttaa levottoman tilanteen rauhoittamisessa. Lapselle esimerkiksi kertoa ja kuvittaa tarinaa ympäristön tapahtumista tai jostain lapselle mielekkäästä aiheesta.

Halutessaan voi tutustua aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Satuhieronnan keksijän, Sanna Tuovisen kirja Satuhieronta – läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaa on äärimmäisen hyvä opus satuhierontaan tutustujalle.

Voit myös tutustua Satuhieronnan merkitys lapsen hyvinvoinnille -kehittämistehtävääni, joka kuuluu osaksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa suorittamiani täydentäviä varhaiskasvatuksen opintoja. Kehittämistehtäväni tuotoksena syntyi Satuhieronta tutuksi -materiaalivihko, joka sisältää tietoa satuhieronnasta ja sen tekemisestä sekä 12 satuhierontaa hierontaohjeineen. Vihkonen on nähtävissä kehittämistehtäväni liitteenä.

IHANIA SATUHIERONTAHETKIÄ!

Mikäli haluat materiaalivihkosta tulostettavan version, voit laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen miirasammatti@gmail.com.

Miira Sammatti
VAKA19

Lue Satuhieronnan merkitys lapsen hyvinvoinnille -kehittämistehtäväni täältä (pdf) »

 

 

Sivulla on ei-saavutettavaa sisältöä.

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).