Rohkeasti tunnetaitokasvatusta - tunnetaitokasvatuksen äärellä tutkien ja kehittäen | SeAMK Blogit

Rohkeasti tunnetaitokasvatusta - tunnetaitokasvatuksen äärellä tutkien ja kehittäen

Blogi:
Piirroskuva aikuisesta ja lapsesta.

Tunteet matkallani

Kierrän, kaarran matkallani.
Sisälläni kuohuu monta monituista asiaa.
Tunnekuorma sisälläni kasvaa, muserrun tunne kuorman alle.

Nousen, ja lähden juoksemaan liian paljon kertoo sisimpäni.
Vaan nyt kuormaa kertyy lisää tien risteyksessä tulee vastaan stop -matkallani.

Lysähdän maahan, suuntaa minulla ei ole.
Pulppuava sisimpäni huutaa, sisään katsottava on.
Apua siihen tarvitsen jo, kertynyt niin monta asiaa on.

Rinnallani kulkee hän yhdessä lukkoja avataan.
Elämä löytää värit, nuo tunteet unohdetut.
Tutkia ja työtä tehdä joudun, vaan elämä kevyempää on.

– Heidi Borisov –

 

Tunteet kertovat elämäsi tarinaa, ne antavat sinulle värit elämään. Ilman niitä et olisi sinä. Ne vaikuttavat sinun käyttäytymiseesi ja oppimiskykyysi. Tunteita ei voi paeta, jossain vaiheessa ne tavalla tai toisella pulpahtavat esiin. Padottuina ne kuormittavat elämääsi ja voivat jopa lamauttaa toimintasi. Tunnistettuina ja käsiteltyinä ne voivat voimauttaa kokonaisvaltaisesti sinua. Sillä silloin sinä hallitset elämääsi, eivätkä tunteesi.

Tunnetaidot ovat osa hyvinvointiamme

Tunnetaitoja tarvitset osataksesi tunnistaa, nimetä, käsitellä ja säädellä tunteita. Niitä voi oppia koko eliniän, mutta lapsella on herkkyys oppia tunnetaitoja ja niiden opettelu auttaa varttumaan tasapainoiseksi aikuiseksi. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea oppiakseen tunnetaitoja. Niinpä tunnetaitokasvatus on hyvä aloittaa lapsena. Varhaiskasvatuksen perusteet 2018 velvoittavat kasvattajia opettamaan lapsille tunnetaitoja. Tunnetaitokasvatuksessa kasvattaja auttaa lasta tunteiden tunnistamisessa, nimeämisessä ja säätelyssä erilaisten keinojen avulla. Siinä on tärkeää huomioida lasten turvallisuus ja heidän yksilöllisyytensä. Yksilöllisyyden voi huomioida käyttämällä monipuolisia keinoja tunnetaitokasvatuksessa, kuten erilaisia kirjoja, draamaharjoitteita ja keskustelua.  Tunnetaitokasvatus on myös hyvin arkista, sillä lapsi oppii tunteita myös havainnoimalla aikuisia ja vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Kasvattajan onkin hyvä pitää huolta itsestään ja kiinnittää huomiota omaan toimintaan.

Piirroskuva kahdesta teatterimaskista.Yksilöllisyyden ja turvallisuuden huomioiminen ovat tärkeitä myös draamakasvatuksessa, joka on oiva väline tunnetaitokasvatukseen. Se on lapsille luonnollinen tapa käsitellä tunteita sen leikillisyyden tähden ja asioita etäännyttämällä voi päästä niitä lähemmäksi. Draamakasvatus on tavoitteellista kasvatustyötä ja leikkiä. Siinä oppiminen on kokemuksellista ja lapsen osallisuutta korostavaa. Draamakasvatusta hyödyntäessä työssä tarvitset uskallusta heittäytyä leikkiin ja ripauksen mielikuvitusta.

Yhteistyössä Touhula Merihevosen ja Otsontähden kanssa toteutin tunnetaitokasvatuksen materiaalipankin – Rohkeasti tunnetaitokasvatusta draaman ja muiden keinojen avulla – kasvattajien käyttöön. Osana kehittämistehtävääni on kirjallisuuskatsaus tunteista, tunnetaidoista, tunnetaitokasvatuksesta ja draamakasvatuksesta. Jos kiinnostuit aiheesta alla olevasta linkistä voit lukea koko kehittämistyöni kirjallisuuskatsauksen ja nähdä osan työelämätaholle tehdystä materiaalipankista. Toivottavasti löydät hyviä vinkkejä itsellesi työhön tästä kehittämispaketista.

Heidi Borisov
VAKA19

Tutustu kehittämistehtävääni täällä (pdf) »
Rohkeasti tunnetaitokasvatusta draaman ja muiden keinojen avulla -materiaalipankki löytyy täältä (pdf) »

Kuvat: Pixabay

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).