Restonomin monimuoto-opiskelu toi lisää näkemystä ja itsevarmuutta | SeAMK Blogit

Restonomin monimuoto-opiskelu toi lisää näkemystä ja itsevarmuutta

Blogi:
Henkilö pitää kahta tyynyä kädessään ravintolassa.
Johanna Mäkinen valmistuu kohta restonomiksi.

Parasta opiskelussa on ollut, että voin samalla kehittää omaa työtäni opiskelutehtävien kautta. Sain uusia näkemyksiä ja toimintamalleja, jotka tuovat varmuutta esimiestyöhöni.

 

Minulla on tosi pitkä ura ravintola-alalla, aloitin työt vuonna 1998 valmistuttuani kokkikoulusta. Vuosiin on mahtunut kaikenlaisia työtehtäviä. Olen toiminut kokkina, tarjoilijana, vuoropäällikkönä, keittiöpäällikkönä ja nyt viimeiset seitsemän vuotta ravintolapäällikkönä Seinäjoella Rossossa ja Fafa’sissa.

Ajatus restonomin opintoihin hakemisesta lähti oikeastaan esihenkilöltäni, joka kehityskeskustelussamme kysyi mahdollisesta opiskeluhalukkuudesta. Mietin hetken asiaa, hain ja pääsin opiskelijaksi. Silloin ajattelin, että eihän tässä auta muuta kuin kokeilla. Aloitin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2020 restonomin monimuoto-opiskelun. Se oli minulle sopivampi väylä, kun voin opiskella työni ohessa.

Kyllähän se oli aluksi vähän jännittävää ja outoakin ajatella opiskeluelämää. Pärjäänkö oikeasti tulevien tehtävien kanssa, koska edellisistä opinnoista oli jo vierähtänyt tovi. Iso kysymysmerkki oli myös se, miten pystyn hoitamaan opintoni vastuullisen työn ja perhe-elämän ohessa. Asiat lähtivät kuitenkin rullaamaan ja sain hyvin informaatiota siitä, miten voin suorittaa opintoja työtäni tukevilla projekteilla. Samalla kun opinnot etenivät, syveni ymmärrys myös työmaailmassa.

Varmuutta omaan työhön

Olen pystynyt miettimään opintoihin liittyviä tehtäviä työni kautta ja saanut varmuutta esihenkilötyöhöni. On ollut mielenkiintoista syventää osaamistaan muun muassa ravitsemuksessa, ruokatuotannossa, palveluyrityksen kehittämisessä ja strategia-ajattelussa sekä markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

Meillä on ollut paljon ryhmätöitä ja samalla olen saanut tutustua alalla toimiviin, erilaisissa työtehtävissä oleviin opiskelukavereihini. Toki etänä ja itsenäisesti jouduimme opiskelemaan, kun korona iski opintojen alkuaikaan. Ryhmämme on toiminut hienosti myös etänä, hyvin suunniteltujen etäyhteyksien avulla. Uskon, että oma vahvuuteni ryhmätyöskentelyssä on ollut pitkä kokemus alalta. Olen pystynyt tuomaan käytännönläheistä asiaa yhteisiin projekteihimme. Yhteisten projektien työstämiseen on tuonut syvyyttä myös se, että olemme saaneet suunnitella oikeita projekteja oikeille toimeksiantajille. Teoriaopintojen lisäksi olemme saaneet aidosti tehdä kehittämistyötä, ja käytännön kokemus siitä on karttunut jo opintojen aikana.

Välillä ajankäyttö on ollut haasteellista, mutta siitäkin on selvitty järjestelmällisellä suunnittelulla, tehtävien listaamisella ja kalenteroinnilla. Kurssien sumassa auttoivat opiskelukaverit. Kun projekteja tehtiin ryhmissä, en ollut yksin ja pääsimme yhdessä asioissa eteenpäin. Koin myös, että SeAMKin opettajat ovat asiansa osaavia ja heillä on paljon tietämystä alasta.

Valinnaisaineita ympäri Suomea

Restonomin koulutukseen toivoisin enemmän käytännönläheisiä johtamisen työkaluja sekä niiden läpikäymistä konkreettisemmin. Valinnaisaineita on tarjolla laaja kirjo, lisäksi SeAMKilla on yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Otin valinnaisaineeksi Savonian ammattikorkeakoulusta Lean-johtamisen kurssin, se antoi paljon uutta ajateltavaa. Lean tekee vasta tuloaan johtamisen työkaluna ravintola-alalle, mutta tulevaisuudessa siitä on paljon apua prosessien kehittämisessä.

Itsensä ja oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää, koska ala kehittyy ja muuttuu vauhdilla. On pysyttävä ajan hermolla, että tietää mitä tapahtuu tai on tapahtumassa. Restonomin opinnot auttavat uralla eteenpäin, kehittymään omassa työssä sekä kehittämään yksikön toimintaa. Opiskelusta työnantajakin saa etua, kun työntekijän osaamispääoma karttuu. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan, Eepeen, tuki on ollut opiskeluaikanani kannustavaa ja joustavaa. On ollut helppo järjestää vapaaksi kerran kuukaudessa pidetty kolmen päivän lähiopetusjakso.

Kaikki kurssit ovat nyt suoritettuina, enää puuttuu opinnäytetyö, jonka työstämisen olen jo aloittanut. Sen aiheena on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Mara-toimialan rekrytointiprosessin kehittämissuunnitelma. Tavoitteenani on valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Opintojen kautta asioiden oivaltaminen on tuonut itselleni lisää intoa kehittyä, kehittää osaamistani ja yksikköäni sekä edistää alamme houkuttelevuutta. Suosittelen lämpimästi SeAMKin restonomin monimuoto-opintoja niille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan.

Johanna Mäkinen
SeAMKin restonomiopiskelija sekä ravintolapäällikkö Rosso ja Fafa’s Seinäjoki