Pk-yrittäjyyden tutkinto antoi laaja-alaisen pohjan moninaisiin työtehtäviin | SeAMK Blogit

Pk-yrittäjyyden tutkinto antoi laaja-alaisen pohjan moninaisiin työtehtäviin

Blogi:
Henkilökuva.
Vaikka Reetta Yli-Hynnilällä on entuudestaan yliopistotutkinto, hän kokee, että tradenomin koulutus antoi hänelle vahvan pohjan nykyiseen työhönsä.

Haastattelussani on SeAMKista valmistunut Reetta Yli-Hynnilä Kurikasta. Hän on opiskellut tradenomiksi pk-yrittäjyyden monimuotoryhmässä. Opinnot alkoivat vuonna 2019 ja Yli-Hynnilä valmistui vuonna 2022.

Yli-Hynnilällä oli jo ennen tradenomiopintoja takanaan useita tutkintoja ja näiden lisäksi lyhyempiä opintoja muun muassa palvelumuotoilusta. Kyse onkin elinikäisestä oppijasta, joka kehittää itseään jatkuvasti. Lukion jälkeen maisemasuunnitteluun keskittyneet opinnot veivät yliopistotutkintoon asti. Opintojen jälkeen työtehtävät löytyivät erilaisista maisemansuunnitteluun liittyvistä hankkeista. Vähitellen kun työpöydälle tuli yhä enemmän erilaiset talousasiat ja asiakkaiksi yritykset ja yhdistykset, kiinnostus liiketalouden opintoihin heräsi entisestään.

SeAMKin pk-yrittäjyyden tradenomikoulutus kiinnosti häntä erityisesti opintojen toteutusmuodon vuoksi, sillä opinnot oli mahdollista suorittaa työn ohessa. Lisäksi suuntautuminen pk-yrittäjyyteen tuki sellaista yrittäjyysosaamista, jota hän koki tarvitsevansa. Pääosa alueen yrityksistä on kuitenkin pk-yrittäjiä.

Yli-Hynnilä toteaa, että työssäkäyvänä opintoja oli helppo nivouttaa omaan työhön. Erilaiset kehittämistehtävät pystyi sitomaan konkretiaan ja se toi omalta osaltaan mielekkyyttä opiskeluun. Opinnot vievät luonnollisesti paljon aikaa, mutta tutkinto tuli tehtyä normaalissa ajassa työn ja perheen ohella.

Opinnot tukevat moninaisia työtehtäviä

Tänä päivänä Yli-Hynnilä toimii Kurikan kaupungin yrityspalveluissa hankeasiantuntijana. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluvat yritysten ja yhdistysten hankerahoitusten hakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta.  Tehtävät vaativat laaja-alaista näkemystä ja ymmärrystä eri aloilta, mutta etenkin osaamista taloudesta ja liiketoiminnasta yleensäkin. Vaikka hänellä on entuudestaan jo yliopistotutkinto, hän kokee, että tradenomin koulutus antoi hänelle vahvan pohjan tähän työhön: näkemys ja ymmärrys yritysten liiketoimintaan on aivan toisenlainen kuin ennen koulutusta. Myös yhdistysten neuvontaan Yli-Hynnilä kokee saaneensa opinnoista paljon lisäosaamista.

Tieto on tärkeää, mutta ihmiset tekevät opiskelusta mielekästä

”Tietoa ja osaamista lähdin hakemaan, mutta parhaimmat muistot jäivät hyvästä opiskeluporukasta. Vaikka korona-aika veikin osan lähipäivistä, niin onneksi ennen sitä olimme ehtineet ryhmäytymään. Verkossa olisi ollut paljon hankalampi tutustua. Loppuaikana onneksi päästiin jo takaisin paikanpäälle. Kun pitkän työviikon päätteeksi lauantaina täytyi lähteä Seinäjoelle tunneille, ilman hyvää opiskelijayhteisöä tämä kaikki olisi ollut paljon vaikeampaa. Oma ryhmä koostui monenlaisista ihmisistä, joilla oli kaikilla erilaiset taustat ja työkokemukset. Ryhmä on ehdottomasti tärkeä voimavara koko opiskelussa, se kantaa vaikeimpien aikoja yli ja esimerkiksi ryhmätöissä oltiin toinen toisiamme tukemassa ja opettamassa”, kertoo Yli-Hynnilä.

Yli-Hynnilä suosittelee opintoja kaikille, joilla on kiinnostus ja motivaatio opiskella. ”Kannattaa lähteä mukaan. Opin lisäksi saa mahtavan opiskelijayhteisön ja verkoston, joka jatkuu opintojen jälkeenkin”, hän kannustaa.

Haastattelijana toimi Tarja Sandvik, aluekehittäjä, SeAMK Maakuntakorkeakoulu, Kurikka