Perehdytys varhaiskasvatuksen työkentällä | SeAMK Blogit

Perehdytys varhaiskasvatuksen työkentällä

Blogi:
Kirjoja pinossa lattialla.

Millaisen perehdytyksen sinä olet saanut aloittaessasi työpaikallasi? Vai oletko saanut perehdytystä?

Jos jäit pohtimaan saamaasi perehdytystä, muistuiko se mieleen hyvässä vai huonossa valossa? Perehdytystä kun voi olla monenlaista ja monella tapaa toteutettua. Lisäksi perehdyttäjiä on monenlaisia. Entä miten sinun perehdyttäjä/perehdyttäjät sinut kohtasivat? Toivottavasti kohtaaminen tapahtui hyvin, sillä nämä kohtaamiset ovat niitä asioita, jotka meille jäävät monesti mieleen. Perehdytyksen pohjalta rakennamme itsellemme kuvaa uudesta työpaikastamme, joten sen yhteydessä tapahtuvilla kohtaamisilla on merkitystä. Positiivinen kokemus perehdytyksestä auttaa perehtymisen tiellä uuteen työhön sekä luo positiivista kuvaa uudesta työpaikasta.

Jokaiselle meillä on oikeus perehdytykseen uuden työtehtävän kohdalla. Oli tämä uusi työtehtävä osa vanhaa työtehtävää tai kokonaan uusi toimenkuva uudessa työpaikassa uusin työtehtävin. Tämän oikeuden toteutumisesta on vastuu johtajatasolla, ja se on lakiin kirjattu. Perehdytystä tulee siis saada, mutta sen toteutus on aina muokattavissa tilanteen mukaan.

Työpaikalle perehdytyksen toteuttaminen on kannattavaa monelta eri näkökannalta. Muun muassa työturvallisuus ja viihtyvyys työssä kasvaa, motivaatio sekä sitoutuneisuus työhön lisääntyy. Perehdytyksen avulla myös työntekijöiden koko potentiaali saadaan valjastettua toimimaan työpaikan tavoitteita kohden. Perehdytyksellä luodaan työntekijöille osaamisen taitoa työssä, mikä näyttäytyy ulospäin ammattitaitoisena työskentelynä.  Asiakaspalveluammateissa hyvä perehdytys näyttäytyy asiakaskunnallekin positiivisena sekä kasvattaa heidän luottamustaan ammattilaisiin. Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa lapsien ja perheiden luottamuksen syntymistä kasvattajiin sekä varhaiskasvatuksen toimintaan.

Perehdytys onkin merkittävä osa työpaikan toimintaa ja sen huomioiminen sekä siihen panostaminen on tärkeää.  Hyvä onkin välillä pohtia, miten perehdytys on omalla työpaikalla järjestetty. Perehdytys voi olla hyvin monimuotoista ja monella eri tavalla toteutettua, joten se on aina suhteutettavissa työpaikan tarpeisiin.  Perehdytyksen sisältöä tulee kuitenkin aina tarkastella tarpeen tullen sekä pitää se ajan tasalla. Tarvittaessa sen sisältöä, toteutusmuotoa tai tapaa toteuttaa voi kehittää toisenlaiseksi esimerkiksi teknologiaa hyödyntämällä.

Lapsi istuu rattaissa matkalla kävelytiellä.Varhaiskasvatuksen täydentävien opintojen aikana kehitin omalla työpaikallani perehdytystä kokoamalla päiväkodillemme oman perehdytyskansion. Tämän kansion tarkoituksena on helpottaa uusia työntekijöitä ja sijaisia toimimaan päiväkodissamme. Kansioon koottiin päivittäisen toiminnan kannalta tärkeitä asioita sekä niitä, joita perehdytyksessä tulee huomioida, kuten esimerkiksi pelastussuunnitelma.

Perehdytyksen avulla varhaiskasvatuksessa pystytään mahdollistamaan paras mahdollinen varhaiskasvatus työpaikan puitteiden mukaisesti. Lisäksi luodaan turvallisuuden tunnetta kasvattajille toimia arjessa, mikä luo turvallisuuden tunnetta myös lapsille varhaiskasvatuksen parissa. Hyvällä perehdytyksellä varhaiskasvatuksessa ajatellaan lapsen etua ?

 

Hanna Haavisto
VAKA19

Pääset tutustumaan kehittämistehtävääni tästä linkistä (pdf) »

Kuvat: Pixabay & Hanna Haavisto

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).