Opparistako intohimo? | SeAMK Blogit

Opparistako intohimo?

Blogi:

Opinnäytetyö on ammattikorkeakoulusta valmistuvien viimeinen ja usein kaikkein haastavin koetinkivi opintojen varrella. Tavoitteena opinnäytetyön eli opparin tekijällä voi olla esimerkiksi vitosen arvosana, työpaikan saaminen tai ihan vaan saada työ tehtyä pois alta. Joillekin opparin tekeminen saattaa muodostua jopa intohimoksi.

Omalta osaltani opinnäytetyöprosessin alku oli hyvinkin pitkäkestoinen aiheen valinnan, sen hionnan ja opparin suunnittelun osalta. Selkeä ajatus siitä, mitä tulisin tekemään, loisti poissaolollaan useamman kuukauden. Homma kuitenkin nytkähti kunnolla liikkeelle, kun pääsin keskustelemaan aiheesta oman ohjaajani kanssa. Tuleville opparintekijöille annankin vinkiksi, että aiheen valinta ja työn suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta itse työn tekemiselle jäisi riittävästi aikaa.

Aiheekseni valikoitui asiamiespostitoiminnan kehittäminen päivittäistavarakaupassa, ja toimeksiantajana toimi Seinäjoen keskustassa sijaitseva S-Market kauppakeskus Lehtinen. Halusin saada aiheen, joka olisi itselle mielenkiintoinen, mutta myös toimeksiantajalle arvokas. Tällöin uskoin pystyväni motivoimaan itseni parhaiten, että opparin tekeminen ei lässähtäisi missään vaiheessa. Aihe liittyikin omaan opintosuuntaumaani, liiketoiminnan kehittämiseen, ja työssäni tutkin toimeksiantajan asiamiespostitoimintaa niin asiakkaiden, henkilöstön, kuin kaupankin näkökulmasta, joten minulla oli hyvät eväät tuottaa arvokasta tietoa kohdeorganisaatiolle.

Tosissaan opparia tekevien haasteena on käyttää hyödyksi kaikkea noin kolmen vuoden ammattikorkeakouluopintojen aikana oppimaa tietoa ja taitoa. Myös minä sain hyödyntää ja mitata osaamistani matkan varrella mm. henkilöstöhallinnon, liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja asiakastyytyväisyyden osalta. Tärkeää opparin tekijällä onkin säilyttää se kuuluisa punainen lanka, jotta homma pysyisi hanskassa. Apuna siinä minulla tietenkin oli opinnäytetyöni ohjaaja sekä toimeksiantaja, joilta aika-ajoin kysyin vinkkejä ja kommentteja tekemiini päätöksiin työn osalta.

Opparissani suoritin erilaisia tutkimuksia, joissa haastatteluiden avulla tutkin henkilöstön ja yksikön johdon näkemyksiä toiminnasta, ja lisäksi tein asiakaskyselyn asiamiespostin asiakkaille. Viimeistään näitä tutkimuksia tehdessä opparista muodostui minulle intohimo, josta sain nauttia marraskuun puoliväliin saakka. Tutkimusten kautta huomasin ja tajusin, että minulla tosiaan on konkreettisesti annettavaa kohdeorganisaatiolle toiminnan kehittämiseksi. Aikaisemmin esimerkiksi teoriaosuutta kirjoittaessa en osannut ollenkaan kuvitella, millainen työn lopputuloksesta tulisi. Intohimon ja innostuksen palo rinnassani loin toimeksiantajalle tutkimusten ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta kolme selkeää kehitysideaa, joilla voitaisiin parantaa toimintaa eri sidosryhmät huomioon ottaen. Oppari oli ensimmäinen laajempi suorittamani tutkimus, joten oli erinomainen fiilis saada toimeksiantajalta palautetta siitä, että ideoitteni pohjalta luomiani kehitysmalleja tullaan käyttämään ja hyödyntämään jatkossa.

Vielä loppuun haluan kiteyttää kolme vinkkiäni tuleville opparin tekijöille, jotka haluavat menestyä opinnäytetyössä: 1. Muotoile ja valitse aihe, joka kiinnostaa itseäsi ja on toimeksiantajalle merkittävä, 2. Pidä langat omissa käsissäsi, mutta kysy neuvoja ohjaajalta ja toimeksiantajalta, 3. Päätä päivä milloin työsi palautat, muuten se ei valmistu koskaan. Sitten ei muuta kuin härkää sarvista ja mieli avoinna kohti mielenkiintoista tutkimustyötä!

Antti Viita
pian SeAMKista liiketalouden tradenomiksi valmistuva