SeAMK Alumni: valmistumisen jälkeen laatuasiantuntijaksi | SeAMK Blogit

Opiskelijatapahtumat, pohjalaiset, positiivisuus ja innovatiivisuus jäivät mieleen Seinäjoelta

Blogi:
Henkilökuva.

Olen Suvi Taalamo ja kotoisin Jyväskylästä.  Ennen SeAMKin opintoja suoritin Jyväskylässä kaksoistutkinnon, ammattina tarjoilija. Tein keikkatarjoilijan töitä erilaisissa tapahtumissa.  Halusin syventää osaamistani korkeakoulututkinnolla ja elintarvikeala kiinnosti. Tarjoilijan tutkinnon jatkoksi olisi sopinut restonomin tutkinto, mutta olin enemmän kiinnostunut tekniikan alasta. Löysin Seinäjoelta kiinnostavan tutkinnon tekniikan alalta, johon päätin hakea. Aloitin opiskelut 2018 ja valmistuin bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi 2022.

Seinäjoelta jäivät mieleen opiskelijatapahtumat, pohjalaiset ihmiset, positiivisuus ja innovatiivisuus. Parasta opiskeluissa teoriatuntien vastapainona oli labratunnit. Lisänä tietysti samanhenkiset opiskelukaverit.  Osa opiskeluajastani sijoittui myös korona-aikaan, joten uutena tuli etäopiskelu. Tämän vuoksi peruuntui myös useampi tehdasvierailu. Tehdasvierailuilla pääsee aina näkemään kaikkea uutta ja erilaisia prosesseja. Korona-aikana suoritin projektiopintoja yhdessä luokkakaverini kanssa, jossa päivitimme FoodLabin turvallisuus- ja toimintaohjeet. Tämä oli mielenkiintoinen projekti ja osana siihen liitettiin myös opetusvideoiden tekoa hygienia asioista.

Opiskeluiden aikana olin kesätöissä Valion rasvatehtaalla tuotepakkaajana. Suoritin harjoittelun Valiolla kemian laboratoriossa, mistä sain myös opinnäytetyöaiheen. Opinnäytetyön teon aikana tein satunnaisesti tuurauksia Valion kemian laboratoriossa.

Laatuasiantuntijaksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi valmistumisen jälkeen

Sain töitä heti valmistuttuani Foodinilta Jyväskylästä. Aloitin laatuasiantuntijan tehtävissä. Työtehtäviini kuuluu luomu- ja omavalvonnan järjestelmien ylläpito ja kehittäminen, laatupoikkeamien käsittely, tehtaan tuoteturvallisuuden arviointi, laboratoriolähetteet, tuotannon ohjeiden laatiminen ja ylläpito. Teen yhteistyötä tuotannon, tuotekehityksen ja oston kanssa.  On ollut mielenkiintoista nähdä koko toimitusketjun kulku vähän pienemmässä elintarvikeyrityksessä. Työtehtävissäni olen useasti huomannut, että tätäkin asiaa on sivuttu jollain kurssilla tai tämmöinen kurssitehtävä suoritettu, joka liittynyt jollain tapaa aiheeseen. Paljon on saanut hyviä oppeja eri kursseilta, joita on edelleen pystynyt hyödyntämään työtehtävissä.

SeAMKissa on hyvät puitteet ja Seinäjoella hyvät työllisyysmahdollisuudet elintarvikealalle. Suosittelen myös kauempaa lähtemään Seinäjoelle opiskelemaan, mikäli saatavilla olevat tutkinnot kiinnostavat.

Muistakaa pitää huolta omasta jaksamisesta opiskeluiden aikana ja pitää yhteyttä opiskelukavereihin! 😊

Mukavaa kevään jatkoa Seinäjoelle! 🙂

Suvi Taalamo
Bio- ja elintarviketekniikan insinööri, SeAMKin alumni