”Opin valtavasti uutta ruokajärjestelmästä, ja se herätti minut ajattelemaan myös omaa kulutustani” | SeAMK Blogit

”Opin valtavasti uutta ruokajärjestelmästä, ja se herätti minut ajattelemaan myös omaa kulutustani”

Blogi:

Bio- ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelma toteutti kesällä 2020 CampusOnlinessa opintojakson Kestävä ruokajärjestelmä. Aihealue kiinnostaa opiskelijoita, sillä opintojakso keräsi jo kolmatta kesää peräkkäin runsaasti osallistujia eri koulutusaloilta.

Ruuan tuotannon ympäristövaikutuksista käydään eri medioissa runsaasti keskustelua. Eri ruokatuotteiden ympäristövaikutusten arvioiminen ei ole helppoa, sillä arvioinnissa on huomioitava, millaisissa olosuhteissa kyseinen ruokatuote tuotetaan ja miten tuotanto vaikuttaa ympäristöön juuri tällä alueella. Laskelmien vertailtavuutta vaikeuttaa, että eri tahojen tekemissä laskelmissa tarkastelua on rajattu eri tavoin.

Opintojaksolla ruokajärjestelmän kestävyyttä tarkastellaan eri näkökulmista: ruokahävikki Suomessa ja globaalisti, pakkausmateriaalien ominaisuudet ja kierrätys, ruokatuotteen elinkaarianalyysi sekä elintarviketeollisuuden sivuvirrat.  Yhtenä tehtävä on seurata oman kotitalouden ruoka- ja pakkaushävikkiä yhden viikon ajan.

Kesän 2020 opintojaksopalautteeseen vastasi 96 vastaajaa. Heistä 94 % oli sitä mieltä, että opintojakson yleisarvosana oli vähintään hyvä. Opiskelijoilta kysyttiin, mitä opintojaksossa pitäisi kehittää, mikä oli parasta sekä muita huomioita. Palaute oli pääosin positiivista. Kehittämisajatukset liittyivät opintojakson arviointiin, toivottiin että useammat tehtävät olisivat sellaisia, että opiskelija näkisi heti, onko tehtävä hyväksytysti suoritettu.

Ruokahävikin seuraaminen herättelee

Opiskelijat kokivat oman kotitalouden ruoka- ja pakkaushävikin seuraamisen hyödyllisenä. Sitä kommentoitiin muun muassa seuraavasti:

”Oli silmiä avaavaa kuinka paljon hävikkiä ja pakkausmateriaalijätettä voi viikossa syntyä. Kyseinen tehtävä olisi hyvä kaikkien joskus suorittaa.”

”Oman ruokahävikin tarkasteleminen sai pohtimaan miksi ja minkälaista ruokaa menee hävikkiin ja voisiko asialle tehdä jotain.”

 

Opintojakson kokonaisuuteen liittyen annettiin muun muassa seuraavaa palautetta:

”Opin valtavasti uutta ruokajärjestelmästä, ja se herätti minut ajattelemaan myös omaa kulutustani.”,

”Opintojakso oli ylipäätään todella mielenkiintoinen ja silmiä avaava. Hienoa miten globaali näkökulma oli otettu huomioon.”

 

Margit Närvä, yliopettaja
SeAMK Ruoka

 

Jarmo Alarinta, lehtori
SeAMK Ruoka