“Olen alusta asti pystynyt näkemään asiat “geronomin silmin”” | SeAMK Blogit

"Olen alusta asti pystynyt näkemään asiat "geronomin silmin""

Blogi:
Henkilökuva.
Alisa Haukkajärvi suosittelee geronomiopintoja niille, joille ikääntyneet ovat lähellä sydäntä, ja joille sosiaali- ja terveysala tuntuu luontevalta vaihtoehdolta.

Olen Alisa Haukkajärvi, 25-vuotias geronomiopiskelija Alavudelta. Valmistun syksyllä 2024, joten opintoni ovat aivan loppusuoralla. Itse olisin ennen opiskelujeni aloittamasta kaivannut enemmän opiskelijoiden kuvauksia geronomiopinnoista, joten päätin kertoa teille omia ajatuksiani.

Sosionomiopintojen sijaan geronomiksi

Ennen opintojani olin hyvin kiinnostunut sosionomin opinnoista. Eniten minua kiinnosti ikääntyneiden elämänlaadun parantaminen, heidän voimavarojensa löytäminen ja oman näköisen elämän mahdollistaminen. Sosionomin opintoja pohtiessa löysin sattumalta geronomiopinnoista kertovat internetsivut. Tällöin ymmärsin, että haluan opiskella sittenkin geronomiksi, enkä sosionomiksi. Eniten päätökseeni vaikutti mielenkiintoni vanhustyötä kohtaan. Lisäksi mahdolliset työkuvat kuulostivat todella mielenkiintoisilta. Geronomi voi nimittäin työskennellä esimerkiksi sosiaaliohjaajana, palveluohjaajana, koordinaattorina tai projektityöntekijänä.

Päätös opintojen aloittamisesta, ei kuitenkaan ollut täysin helppo. Lapseni oli opintojeni alkaessa vain 4 kuukauden ikäinen, joten aluksi pohdin, kuinka opiskelun yhdistäminen äitiyteen tulee onnistumaan. Ajankäytön suunnitteleminen ja riittävä motivaatio ovat olleet avainasemassa, jotta opintoni ovat edistyneet, kuten pitääkin. Lisäksi erityisen tärkeäksi olen kokenut, että muistaa myös levätä, eikä stressaa liikaa.

Aloitin opintoni Lapin ammattikorkeakoulussa vuonna 2021. Myöhemmin hain siirtohaussa Seinäjoen ammattikorkeakouluun, sillä se sijaitsee lähempänä asuinpaikkaani. Lisäksi olin kuullut paljon hyvää Seinäjoen ammattikorkeakoulun geronomiopinnoista.

Aiempi kokemus asiakaspalvelutyöstä on ollut eduksi

Olen aikaisemmalta ammatiltani kosmetologi ja työkokemusta minulla on ennestään ollut myyjän töistä. Minulla ei siis ollut kokemusta sosiaali- ja terveysalasta ennen opintojeni aloittamista. En ole kuitenkaan kokenut tätä uhkana, vaan pidemminkin vahvuutena, sillä olen pystynyt alusta asti näkemään asiat ns. “geronomin silmin”. Lisäksi koen, että kokemus asiakaspalvelutyöstä on vaan eduksi, sillä olen sitä kautta oppinut kohtaamaan rohkeasti erilaisia ihmisiä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintoihin olen ollut todella tyytyväinen. Opintojaksoja on ollut esimerkiksi palveluohjaukseen, muistisairauksiin, sosiokulttuurisiin menetelmiin, sosiaalipolitiikkaan ja ikäteknologiaan liittyen. Lisäksi opiskelujen loppuvaiheessa on syvennytty vanhustyön johtamiseen ja kehittämiseen. Kyseessä on monimuoto-opinnot, joten opiskelu on hyvin itsenäistä, mutta tasapainoa itsenäiseen opiskeluun ovat tuoneet erilaiset ryhmätehtävät, luennot ja seminaarit. Lisäksi opintoihin on kuulunut erilaisia harjoitteluja, kuten muistityön harjoittelu ja sosiaalityön harjoittelu. Tällöin on päässyt hyödyntämään oppimaansa teoriaa käytännön työssä.

Jo harjoittelujen aikana huomasin, kuinka monipuolista työtä geronomi voi tehdä.  Olen suorittanut harjoitteluja esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikössä, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisyksikössä, sekä muistisairaiden päivätoiminnassa.

Kuva- ja sanakollaasi.
Unelmakarttaan on kerätty kuvin ja sanoin erilaisia unelmia.

Valmistumisen jälkeen työmahdollisuuksia on paljon

Koen, että valmistuttuani minulla on paljon erilaisia työmahdollisuuksia. Olen itse hyvin avoin kaikelle, eikä minulla ole tiettyä työnkuvaa, johon juuri erityisesti haluan. Minua kiinnostaa niin palveluohjaus, päihdetyö kuin myös Green Care – toiminta. Toisaalta haluaisin myös tehdä töitä eri kulttuureista tulevien ikääntyneiden parissa.

Ajatukseni jo viittaavat siihen, että mahdollisuuksia on hyvin paljon. Lisäksi on mahdollista käydä erilaisia lisäkoulutuksia, jos haluaa syventää osaamistaan.

Itse suosittelen geronomiopintoja niille, joille ikääntyneet ovat lähellä sydäntä, ja joille sosiaali- ja terveysala tuntuu luontevalta vaihtoehdolta. Avarakatseisuus ja ratkaisukeskeisyys on tärkeää, kuten myös aito auttamisen halu. Joka tapauksessa mielestäni vanhustyön tarvitaan erilaisia persoonia. Ei ole siis yhtä tiettyä luonteenpiirrettä, jonka voisi katsoa soveltuvan vanhustyöhön. Jokaiselle varmasti löytyy paikkansa.

Alisa Haukkajärvi
Geronomiopiskelija