Mieleenpainuvimmat opintojaksot liiketalouden opinnoissa | SeAMK Blogit

Mieleenpainuvimmat opintojaksot liiketalouden opinnoissa

Blogi:
Mietelause läppärin näytöllä.

Ennen poikkeusaikaa viihdyin erittäin hyvin Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastossa tehden kouluhommia, mutta nykyään valitsen ennemmin kodissa työskentelyn ja käyn kirjastossa hakemassa vain tarvittavat materiaalit

Liiketalouden opiskelu SeAMKissa on käytännönläheistä ja monipuolista. Harjoittelun aikana olen etenkin huomannut, kuinka opintojaksoilla opiskellut asiat, joita on opiskeltu, esimerkiksi itsensä johtaminen, ovat hyödyttäneet harjoittelussa. Opiskeluaika on ollut täynnä mielenkiintoisia ja erilaisia opintojaksoja, ja keräsin tähän tekstiin omat lempiopintojaksoni. Liiketalouden opinnoissa pystyy kokoamaan itselleen etenkin toisena ja kolmantena opiskeluvuotena sellaisia opintoja, jotka itseään kiinnostavat. Ensimmäinen vuosi kuluu lähinnä perusopintojen parissa, jotka ovat samat kaikille liiketalouden opiskelijoille. Mieleenpainuvin kokonaisuus ensimmäiseltä opiskeluvuodelta oli VY-toiminta eli virtuaalinen yritystoiminta. Alla on opintojaksoja toiselta ja kolmannelta opiskeluvuodelta, jotka ovat jääneet mieleen eri syistä.

Itsensä johtaminen

Uskallan väittää, että itsensä johtaminen on kytköksissä kaikkeen työhön, mitä elämässään tekee, sillä itsensä johtaminen käytännössä ainakin itseni mielestä on itseohjautuvuutta, aikataulujen hallitsemista, itsensä tuntemista sekä vuorovaikutustaitoja. Opintojakson aikana ymmärsin, että minun täytyy kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten vuorovaikutan muiden kanssa (ilmeet, eleet, äänenpaino) niin, etten tule väärinymmärretyksi. Itsensä johtaminen on ajankohtaista nytkin, sillä harjoittelun aikana esimerkiksi itseohjautuvuus ja aikataulujen hallitseminen ovat tulleet keskeiseen osaan sen takia, että minulle ei ole kukaan selän takana kertomassa, mitä pitää tehdä tai millä aikataululla, vaan on olemassa deadlinet, joihon mennessä asiat täytyy olla tehtynä. Muuten päivien ja viikkojen aikatauluttaminen täytyy hoitaa itse.

Esimiestyö

Esimiestyön opintojakso jäi mieleeni johtamissimulaatioiden takia. Kurssin aikana käytiin teoriaa esimiestyöstä, mutta kurssin loppupuolella oli edellä mainitut johtamissimulaatiot. Simulaatioissa opintoryhmä jaettiin useaan pienempään ryhmään, ja keskenään nämä ryhmät kävivät läpi johtamistilanteita, joissa pureuduttiin johonkin ongelmatilanteeseen (esimerkiksi alaisen motivaatio). Ryhmässä jokainen sai vuorotellen olla esimies, ja session jälkeen vuorossa olleelle esimiehelle annettiin palautetta. Opintojakson johtamissimulaatio on loistava esimerkki siitä, kuinka Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheistä. Ennen simulaatiota eri johtamistyylejä piti tutkia ja analysoida, mutta niitä pääsi soveltamaan simulaatioissa. Näin ainakin itselleni  jäi enemmän mieleen johtamistyyleistä ja niiden hyvistä sekä huonoista puolista.

Julkiset hankinnat

Asuessani vielä Ylöjärvellä pääsin nuorisovaltuuston kautta kaupungin ympäristölautakuntaan. Siellä keskusteltiin esimerkiksi hankinnoista, jotka ovat julkisia hankintoja, koska hankkijana on kaupunki. Sen takia olikin onnenpotku, että SeAMKiin tuli uutuutena opintojakso “Julkiset hankinnat 10op” ja oli itsestään selvää, että kävisin tuon opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuteen liittyvillä opintojaksoilla vahvistui tunne siitä, että haluan jossain kohtaa työelämääni olla tekemisissä julkisten hankintojen kanssa. Vaikka opintojakso ei ole hyödyttänyt suoraan minua esimerkiksi harjoittelun parissa, oppi sen aikana katsomaan asioita monista eri näkökulmista.

Sosiaalinen media yritysviestinnässä

Sosiaalinen media näyttelee yhä suurempaa roolia yrityksen ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Sosiaalinen media yritysviestinnässä -opintojaksolla oli ryhmätyö, jonka tarkoituksena oli tarkastella valitun kohdeyrityksen viestintää sosiaalisen median avulla ja tehdä yritykselle somekartoitus. Opintojakson aikana syntyi hyvä käsitys siitä, miten yritys pystyy muokkaamaan yritysmielikuvaansa sosiaalisen median avulla ja opintojakson jälkeen huomasin, että aloin myös enemmän kiinnittämään huomiota muidenkin yritysten somekäyttäytymiseen. Uskon siitä olevan hyötyä myös tulevaisuuden työelämässä juurikin sen takia, että sosiaalinen media on iso osa monien ihmisten elämää, ja on tärkeä miettiä kohderyhmät sekä viestintätavat niin, että ne palvelevat yrityksen tarkoitusta.

SeAMK Innovaatioviikko

SeAMK Innovaatioviikko on intensiiviopiskelujakso, joka jakaa mielipiteitä opiskelijoiden kesken. Perusidea on se, että eri aloilta olevista opiskelijoista koostetaan ryhmiä, jotka keksivät ratkaisuja mukana olevien yritysten ongelmiin. Itselläni oli viikon aikana hauskaa, ja oli kiva lähestyä ongelmia eri tavoilla. Ongelmia lähestyttiin erilaisilla työkaluilla ja huolimatta siitä, etten muista enää työkalujen nimiä, osaan nykyään paremmin katsoa ongelmia isommassa mittakaavassa ja keksiä luovempia ratkaisuja.

Yrityksen taloushallinto

Vaikka en valinnut opintosuunnakseni taloushallintoa, niin tähän listaukseen pääsi mukaan silti taloushallinnon kurssi, joka on pakollinen kaikille liiketalouden opiskelijoille. Liiketalouden ymmärtämisen kannalta on mielestäni tärkeää, että ymmärtää yrityksen taloushallinnosta perusasiat, kuten sen, mitä yrityksen tilinpäätöksestä voidaan selvittää ja mitä siellä olevat keskeiset numerot ja tunnusluvut tarkoittavat.

Valitsin opintojen suunnaksi johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen, ja sen takia myös suurin osa lempiopintojaksoistani ovat yhteyksissä siihen. Listauksessa on murto-osa opiskelluista jaksoista, ja vaikka tähän listaukseen pääsi vain osa, olen erittäin kiitollinen kaikille opettajille, jotka ovat opettaneet minua tähän mennessä. Ilman mielenkiintoisia tunteja, motivoivia opettajia ja ilmapiiriä olisi koulunkäynti todella paljon tylsempää.

 

Siiri Kontteli
Liiketalouden opiskelija
SeAMKin opiskelijalähettiläs