Maharottoman tärkiä moniammatillisuus! | SeAMK Blogit

Maharottoman tärkiä moniammatillisuus!

Blogi:
Piirroskuva, jossa on ihmisiä pöydän ympärillä.

Kehittämistehtävä lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä

Hei kasvattaja! Miten teidän päiväkodissanne näkyy moniammatillinen yhteistyö, varsinkin lastensuojelun kanssa? Äkkiseltään kun asiaa miettii, niin ajatukset ja reaktiot voivat vaihdella hyvinkin paljon laidasta laitaan. Osa miettii, että yhteistyö on sujuvaa ja helppoa ja toiset taas saattavat pohtia, että mikä ihmeen yhteistyö?

Varhaiskasvatus ja lastensuojelu ovat molemmat isoja toimijoita lasten- ja perheiden palvelukokonaisuudessa. Kummatkin tahot suorittavat sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa työtä ja onkin ensisijaisen tärkeää, että näiden tahojen moniammatillinen yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa.

Moniammatillinen yhteistyö on onnistuessaan sekä viranomaisten että perheiden etu

Kehittämistehtäväni aiheena oli varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön kehittäminen eräässä Etelä-Pohjanmaan päiväkodissa. Päätimme luoda lomakkeen varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyöhön käytettäväksi silloin, kun perhe on kummankin tahon asiakkaana. Lomakkeen avulla halutaan tavoitella avoimuutta ja yhteisiä tavoitteita sekä toimia yhteistyössä perheen auttamiseksi.

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun työntekijät pitivät myös yhteistyöpalaverin liittyen lomakkeeseen sekä oman yhteistyönsä kehittämiseen. Sekä yhteistyöpalaverin, että kehittämistehtäväni aikana kävikin ilmi, että moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välillä koetaan tarpeellisena ja hyödyllisenä. Kuitenkin, myös yhteistyötä hankaloittavia tekijöitä tunnistettiin, esimerkiksi epätietoisuus lastensuojelun työtehtävistä ja -prosesseista vaikeutti kasvattajien yhteydenottamista.

Kehittämistyöllä halusin tavoitella sujuvampia ja selkeämpiä yhteistyökäytäntöjä sekä yhteisiä rakenteita, jotta kaikki tietäisivät, että miten lomaketta käytetään ja mikä on sen tarkoitus. Koen että yhteistyölomake hyödyttää niin lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä kuin myös varhaiskasvatuksenkin henkilökuntaa ja mahdollisesti muita tarvittavia yhteistyökumppaneita, kun verkostolle muodostuu yhtenäinen kokonaiskuva perheen tilanteesta.

Vaikka yhteistyötä korostetaan meidän alallamme paljon, kaikille toimijoille ja työntekijöille se ei ole vielä luonnollinen osa omaa työtä. Toivottavasti saisin tämän kehittämistehtäväni avulla viedä tätä tärkeää viestiä eteenpäin kannustamalla kaikkia alalla työskenteleviä rohkeasti toimimaan ja tarttumaan yhteistyöhön.

Moniammatillinen yhteistyö on tätä päivää ja meidän täytyy ottaa se vastaan reippain ja avoimin sylin. Piirretty sydän.

Janna Mäki-Välkkilä
VAKA19

Tutustu kehittämistehtävääni tästä (pdf) »

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).