Leikkitaulu antaa mahdollisuuksia leikin valintaan | SeAMK Blogit

Leikkitaulu antaa mahdollisuuksia leikin valintaan

Blogi:
Lapsi leikkii.

Sanotaan, että leikki on lapsen työtä. Leikillä onkin suuri merkitys varhaiskasvatuksessa. Joskus lapsi kumminkin tarvitsee meiltä kasvattajilta leikkiin apua ja tukea. Leikin valinta voi olla vaikeaa. Leikkikaveria ei ehkä löydy, tai saman kaverin kanssa saattaa olla aina sama leikki. Lapsi ei välttämättä osaa nähdä leikin mahdollisuuksia, eikä hän ehkä osaa sanoittaa, mitä haluaa leikiltä ja kenen kanssa leikkisi.

Kehittämistehtäväni tarkoituksena oli pohtia, kuinka leikkitaulua voisi kehittää niin, että siinä näkyisi enemmän lasten osallisuus. Lisäksi toivon, että tämä työ antaisi muille varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville rohkeutta ja ideoita, kuinka ottaa leikkitaulu käyttöön omassa yksikössä. Tahdon myös oman yksikköni leikkitaulua kehittää niin, että se on enemmän lapsilähtöistä.

Leikkipalikoita pöydällä.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa kiinnitetään huomioita siihen, että leikkiä tulisi tarkastella varhaiskasvatuksessa yhtenä keskeisempänä toimintatapana. Leikin ei tule olla vain toiminta, jota tapahtuu silloin, kuin ohjattua toimintaa ei ole. Leikki ja oppiminen nivoutuvat toisiinsa. Vasussa sanotaan, että vaikka leikki on yksi oppimisen keino, niin lapset eivät itse miellä sitä oppimisen välineeksi. Leikkimisen avulla lapsi kuitenkin oppii erilaisia taitoja, jotka ovat yhteydessä lapsen kasvamiseen, kehittymiseen, hyvinvointiin ja tietenkin oppimiseen. Leikin avulla opitaan vuorovaikutustaitoja. Leikin avulla opetellaan toimimaan osana yhteisöä. Leikin avulla voi myös tutustua eri kulttuureihin, kieliin, matemaattisiin taitoihin ja vaikka mihin muuhun. Mahdollisuuksia on rajattomasti.

Leikkitaulu antaa lapselle mahdollisuuden valita itse leikki. Leikkitaulu helpottaa leikin valintaa ja motivoi sitoutumaan valittuun leikkiin. Lisäksi leikkitaulu lisää lasten osallisuutta.

On katsottu, että lapselle on psykososiaalinen merkitys siitä, että hän on osallinen yhteisiin leikkeihin ja toimintaan. Myös ystävyys- ja kaverisuhteet ovat tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tuleekin varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua yhteisiin leikkeihin.

Riikka Yli-Mannila
VAKA19

Lue lisää kehittämistehtävästäni leikkitaulutoiminnan kehittämisestä »

Kuvat: Pixabay

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).