Laboratorio-opetus pyörii SeAMKin konetekniikassa myös korona-aikana | SeAMK Blogit

Laboratorio-opetus pyörii SeAMKin konetekniikassa myös korona-aikana

Blogi:

SeAMK Tekniikan konetekniikan tutkinto-ohjelmassa laboratorio-opetuksella on iso merkitys. Laboratorioharjoitteita tehdään niin teoriakurssien yhteydessä kuin tutkinto-ohjelman Projektipaja-konseptin opetuksessa. Covid-19 –pandemia on tuottanut haasteita opetukseen laajalla rintamalla, ja suurin osa konetekniikankin opetuksesta tapahtuu etäopetuksen muodossa. Laboratorio-opetus on kuitenkin katsottu niin tärkeäksi osaksi insinöörin opintoja, että laboratorio-opetus on pyritty organisoimaan, tietysti koronarajoitteet huomioiden. Rajoitteista johtuen opiskelijoilta edellytetään hengityssuojainten käyttöä laboratoriossa ja käsihygieniaan on kiinnitetty erityishuomiota. Laboratorioryhmiä on myös ollut tarpeen pienentää. Haasteista huolimatta niin konetekniikan kuin autotekniikankin laboratorioissa opetus pyörii. Opetusratkaisut on koettu olosuhteisiin nähden onnistuneeksi niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin puolelta.

 Konetekniikan laboratoriossa opiskellaan koneiden käyttöä ja tehdään Projektipaja-projekteja

Konetekniikan opintosuunnitelmassa on Projektipaja-opintoja 15 opintopisteen edestä, ja näiden opintojen yhteydessä opiskelijat myös harjoittavat konepajan erilaisten tuotantolaitteiden käyttöä. Projektipajan projektissa on useimmiten jokin konkreettinen valmistettava tuote tai komponentti, jonka valmistamiseen hyödynnetään konelaboratorion välineistöä. Opiskelijat siis sekä suunnittelevat että valmistavat erilaisia komponentteja. Erityisesti perjantaisin laboratoriossa onkin monimuotoinen toiminta käynnissä. Laboratoriossa on opittavana koko tuotannon kaari, CAD-piirustus valmistellaan tuotantolaitteiden edellyttämäksi CAM-ohjelmaksi ja lopulta kappale valmistetaan. Usein tähän tuotantokaareen osallistuu useampi opiskelija, jolloin valmistuskuvien merkitys konkretisoituu. Prosessin vaiheita havainnollistetaan kuvassa 1.

Kolmen kuvaa kollaasi, joissa opiskelija työskentelee tietokoneella, opiskelija valmistaa komponenttia ja komponentti työstökoneessa. ja
Kuva 1: Tuotannon kaari konkretisoituu konetekniikan laboratoriossa. CAD-piirustuksen vienti tuotantolaitteiden vaatimaan CAMiin (vas.), viisiakselisen Mazak-työstökeskuksen käyttöä komponentin valmistukseen (kesk.) ja puolivalmis komponentti Mazakin leuoissa (oik.).

Korona-aika on etäopetuksineen monille raskasta yksinpuurtamista kotona, ja laboratorio-opetus tuo tähän hyvää vaihtelua. Konetekniikan kolmannen vuosikurssin opiskelija Matti Nummela toteaakin laboratoriotyöskentelyn olevankin viikon kohokohta, kun pääsee konkreettisesti tekemään suunniteltuja tuotteita.

Autolaboratoriossa rakennetaan kilpa-autoa ja perehdytään tuotantoautojen tekniikkaan

Myös autolaboratoriossa on toimintaa koronarajoitukset huomioiden. Yksi autotekniikan opiskelijoiden tekemä projekti on Locost -kilpa-auto, joka on ollut useiden opiskelijaprojektien kohde. Syksyllä 2020 Locost –autoa käytiin testaamassa Lapua Karting Circuit –radalla ja testeistä saatiin tietoa auton toimivuudesta tulevaa kehitystä ajatellen. Ratatestiä oli seuraamassa myös konetekniikan pitkäaikainen koulutuspäällikkö Jukka Pajula. Ratatestiä seuraa luonnollisesti auton kehitys, joka tapahtuu autotekniikan laboratoriossa opiskelijoiden jatkaessa projektityötään (kuva 2)

Kaksi kuvaa, joissa kilpa-autolla ajetaan radalla ja kilpa-autoa työstetään autolaboratoriossa.
Kuva 2: SeAMKin opiskelijoiden suunnittelema ja rakentama Locost-kilpa-auto testissä Lapua Karting Circuit -radalla (vas.) ja auton kehitystä ratatesteistä saatujen kokemusten ja tulosten perusteella (oik.).

 

Autolaboratoriolla perehdytään myös tuotantoautojen tekniikkaan laajasti. Autotekniikassa on käynnissä verrattain voimakas murros voimalinjojen sähköistymisen myötä. SeAMKin autolaboratoriossa onkin nähtävissä koko autotekniikan voimansiirtojärjestelmien kaari perinteisestä autosta lataushybriditekniikan kautta täyssähköautoon asti. Kuvassa 3 katselmoidaan Toyota Prius -lataushybridin ja Peugeot e208 -täyssähköauton tekniikoita rinnakkain.

Opiskelijat tutkivat kahta kilpa-autoa autolaboratoriossa.
Kuva 3: SeAMKin autolaboratoriolla perehdytään sekä lataushybridin (vas.) että täyssähköauton (oik.) teknisiin ratkaisuihin.

Yhteenvetoa

Korona-aika on siirtänyt myös SeAMKin konetekniikan teoriaopetuksen pääasiassa etäopetukseksi. Käytännön opetusta kuitenkin toteutetaan laboratorioissa koronarajoitukset huomioiden. Sekä opettajat että opiskelijat kokevat käytännön opetuksen tärkeäksi, ja opetusratkaisut on koettu olosuhteisiin nähden hyväksi. Laboratorio-opetus muodostaa opiskelijoiden etäopiskeluun tervetulleen hengähdystauon. SeAMKissa seurataan herkeämättä koronatilanteen kehittymistä, mutta mahdollisuuksien mukaan laboratorio-opetusta pyritään järjestämään myös jatkossa. Tähänastisten kokemuksien mukaan laboratorioissa kyetään toimimaan turvallisesti ja opetusta voidaan toteuttaa. Tästä kuuluu iso kiitos myös vastuunsa kantaville opiskelijoille. SeAMKin opiskelijat ovat toimineet esimerkillisellä tavalla niin laboratoriossa kuin muutenkin ottaen huomioon Covid-19-viruksen aiheuttaman poikkeuksellisen ajan.

Pasi Junell