Kuvakommunikaatiotaulut päiväkodin arkeen | SeAMK Blogit

Kuvakommunikaatiotaulut päiväkodin arkeen

Blogi:
Lapsi istuu kädet silmillään.

Kuvittele tilanne, että olet eksyksissä. Vastaan tulee henkilö, jolta pyydät apua. Selität hänelle ongelmasi, mutta huomaat pian, ettei hän ymmärrä sinua ollenkaan. Ette löydä yhteistä kieltä, jota molemmat ymmärtäisivät edes hitusen. Sinua turhauttaa. Ärsyttää. Ehkä jopa pelottaa. Eikä itkukaan ole kaukana.

Nämä tuntemukset ovat jonkun lapsen arkipäivää. Yhä useampi lapsi kärsii kielen- ja puheenkehityksen viivästymisestä. Toisilla lapsilla se on lievempää ja näkyy esimerkiksi arjessa siten, ettei tule riittävästi sanoja ikätasoon nähden tai puhuttaessa sanoista puuttuu kirjaimia tai lapsi ääntää ne väärin. Toisilla lapsilla viivästymä on haasteellisempaa ja kommunikoinnin apuvälineeksi tarvitaan esimerkiksi tukiviittomia, kuvia tai puhelaitteita. Toisilla lapsilla kielen- ja puheenviivästymä korjaantuu ajan kanssa, kun taas toiset tarvitsevat koko eliniän apuvälineitä kommunikoimiseen.

Varhaiskasvatuksen täydentävissä opinnoissa tein kehittämistehtävänä viuhkan, johon kokosin päiväkodin arkeen liittyviä kuvakommunikaatiotauluja. Alkuperäisenä ajatuksena oli suunnitella kuvakommunikaatiokansio erillisillä kuvilla. Tällainen kansio kuitenkin koetaan päiväkodin arjessa haasteelliseksi käyttää, koska kuvia on paljon eikä niitä välttämättä löydy nopeasti siinä tilanteessa. Päädyinkin kokoamaan kuvakommunikaatiotauluja, jossa yhdellä A4-kokoisella paperilla on kaikki tarvittavat kuvat kyseiseen tilanteeseen (esim. ruokailu, muskari). Tällöin säästät sekä aikaa että vaivaa ja lapsen kanssa kommunikoiminen on sujuvampaa.

Kuvakommunikaatiotaulujen tavoitteena on helpottaa sekä edistää työntekijän ja lapsen välistä kommunikoimista. Tällöin ennaltaehkäistäisiin lapsen turhautuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvat kiukun puuskat. Tavoitteena on myös lisätä lapsen osallisuutta ja tuoda lapsen ääni kuuluviin. Kuvakommunikaatiotaulut myös kannustavat lasta omatoimisuuteen, kun niiden avulla pystytään näyttämään, mitä lapsen odotetaan seuraavaksi tekevän.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja tästä syystä on tärkeä huomioida, että kuvien merkitys on molemmille osapuolille sama. On hyvä  käydä lapsen kanssa ensin läpi, mitä kuvalla tarkoitetaan. Tällöin vältytään väärinymmärryksillä ja kommunikoiminen on sujuvampaa. On myös tärkeää, että aikuiset ovat motivoituneita käyttämään tauluja apuvälineenä kommunikoimisen tukemiseen. Kun aikuinen on motivoitunut ja läsnä kommunikointitilanteessa, sitä paremmin myös lapsi on motivoitunut ja halukas oppimaan.

Camilla Tyynismaa
VAKA19

Painamalla tätä linkkiä pääset lukemaan lisää kehittämistehtävästäni » 

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).