Kirsti yhdistää työssään hoitotyön ja tekniikan | SeAMK Blogit

Kirsti yhdistää työssään hoitotyön ja tekniikan 

Blogi:
Tummahiuksinen henkilö seisoo rakennuksen käytävällä.
Hoitotyön ammattilainen Kirsti Saarremaa siirtyi sairaalan tekniikan puolelle suunnittelukoordinaattoriksi.

Kirsti Saarremaa on taustaltaan hoitotyön ammattilainen. Hän on toiminut leikkaussairaanhoitajana ja myöhemmin leikkaus-anestesiayksikön osastonhoitajana. Kun Seinäjoen keskussairaalalla käynnistettiin leikkaussalien peruskorjaukset, Kirsti siirtyi sairaalan tekniikan puolelle suunnittelukoordinaattoriksi ohjaamaan käyttäjien tilojen toiminnallista suunnittelua ja toimimaan tulkkina suunnittelijan ja käyttäjän välissä.

– Tekniikalla työt jatkuivat ja viihdyin, joten halusin opiskella tekniikkaa työni tueksi. Valmistuin rakennusmestariksi vuonna 2015. Opiskelukärpänen oli kuitenkin puraissut ja jatkoin vuonna 2016 opintoja tähtäimessä insinööritutkinto. Vuoden 2017 alusta siirryin toimistoinsinöörin tehtäviin ja tehtäväkseni tuli sairaalan peruskorjausten ja rakentamisen aikataulutus ja suunnittelunohjaus sekä väistötilajärjestelyt. Olipa siinä hetkellisesti myös isännöintitehtäviä, Kirsti kertoo.

Kirsti toimii lisäksi sairaanhoitopiirin ympäristövastaavana. Opinnot työn ohessa ovat venyneet, lähinnä opinnäytetyö, joka juuri valmistui. Työstäminen vei työkiireiden takia lähes kaksi vuotta. Kirstin opinnäytetyö käsittelee rakentamista ja ympäristöä.

– Tällä hetkellä tehtäväni on edelleen rakentamisen suunnittelun ohjaus ja ympäristövastaavan tehtävät. Lisäksi teen sairaalan sisäisten tilojen isännöintiä. Olen mukana tilatietojärjestelmän pilotoinnissa pääkäyttäjän roolissa.  Sairaala 2040 -hanke tulee myös haastamaan lähiaikoina. Käynnistyvä hanke on yhteydessä myös sairaalan vähähiilisyyshankkeeseen. Olen myös sairaalan edustajana mukana suunnittelemassa tulevan hyvinvointialueen sote-keskuksia. Kaikkeen tekemiseen liittyy myös taloudelliset näkökulmat, Kirsti sanoo.

Hän kertoo voivansa tässä työssä olla rakentamassa turvallista, potilaan hoitoa ja sairaalan toimintaa tukevia tiloja potilaan parhaaksi. Rakennetut ja toimivat tilat ovat myös rekrytointivaltteja sairaanhoitopiirille. Tässä tehtävässä Kirsti voi hyödyntää hoitotyön osaamistaan ja esimieskokemustaan. Työ rakentuu aiemman työkokemuksen päälle, tueksi ja rakennusaineeksi, kestävää kehitystä unohtamatta.

Kirstiä kiehtoo ajatus siitä, että on osa isompaa kokonaisuutta. Kirstin tämänhetkistä työtä ohjaa sairaalan ydintehtävä – potilaan hoito. Vaikka työ on suunnittelun ohjausta ja suunnitelmat tekevät arkkitehdit ja talotekniikan asiantuntijat, tulee ymmärtää myös toiminta, jota varten tiloja rakennetaan. Kirsti pystyy tuomaan esiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja haastamaan suunnittelijoita.

–  Tärkeimmät yhteistyökumppanini ovat sairaalan toimintayksiköt – tilojen käyttäjät, suunnittelijat, taloussuunnittelijat ja päättäjät sekä tietysti puhtaanapidon ja infektioiden torjunnan näkökulmasta sairaalahuolto ja infektioidentorjuntayksikkö. Lisäksi minulla on laaja sairaalaosaajien verkosto, kollegat, työkaverit ja opiskelukaverit.

Kirstin mukaan, tällä alalla pärjää yhteistyökykyinen tiimipelaaja, joka on kiinnostunut eri asioista.

–  Sairaalamaailma on haastava asiantuntijaorganisaatio, joka on monelta osin hyvin konservatiivinen, ja siksi työssäni korostuu kuuntelemisen taito. Monta kertaa uutta asiaa vastustetaan ja tilatarpeita liioitellaan ja tarpeet ovat kovin henkilökohtaisia. Näistäkin selvitään. Yhtenä esimerkkinä on vuonna 2018 valmistunut hallinnon monitilatoimisto, jota alkuun vastustettiin, ja puolustettiin hyvinkin voimakkaasti omia henkilökohtaisia työhuoneita. Asiaa käsiteltiin erilaisissa työpajoissa. Nyt nämä vastustajat markkinoivat työtilaansa, jossa syntyy luontevia kohtaamisia ja on yhdessä tekemisen tunnelma, hän sanoo.

Kirsti iloitsee siitä, että SeAMKissa arvostetaan sitä työkokemusta, jota hänellä on.

– Olin varsin poikkitieteellinen opiskelija, ja se ymmärrettiin koulussa. Tehtäväni on osoittaa, että rakennusmestarista ja insinööristä on moneksi. Työ on laaja-alaista ja antaa monia mahdollisuuksia. Työ ei ole pelkkää rakennustyömaalla oloa, Kirsti päättää.