Johanneksen työ helpottaa ihmisten arkea ja palveluiden saamista | SeAMK Blogit

Johanneksen työ helpottaa ihmisten arkea ja palveluiden saamista

Blogi:
Henkilön kasvokuva.
Johannes Eronen työskentelee ohjelmistoalalle.

Johannes Eronen on valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulusta konetekniikan insinööriksi suuntautuen auto- ja työkonetekniikkaan keväällä 2019. Jo opintojen aikana hän työllistyi opintoihin kuuluvien projektiopintojen kautta ohjelmistoalan yritykseen, joka on erikoistunut autoalan jälkimarkkinoinnin digitalisoimiseen ja kehittämiseen.

– Insinööriopintojeni jälkeen suoritin töiden ohella noin vuoden kestäneen (60 op) ohjelmistosuunnittelun täydennyskoulutuksen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Tämä koulutus koostui tietotekniikan ja automaatiotekniikan opinnoista, Johannes kertoo.

Tällä hetkellä Johannes työskentelee ERP-asiantuntijana toiminnanohjausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja kehittävässä ohjelmistoalan yrityksessä.

– Olen päässyt mukaan kehittämään ohjelmistoja ja palveluita, joilla helpotetaan ihmisten arkea ja palveluiden saamista. Esimerkiksi työskennellessäni edellisessä työpaikassani olin mukana kehittämässä huollon ajanvarausjärjestelmää, joka mahdollistaa kuluttajille, autoliikkeiden asiakkaille, helpon ja nopean tavan varata huoltoaika autollensa autoliikkeen omilta verkkosivuilta.

Johanneksen mukaan tekniikan alan yksi parhaimpia puolia on sen monipuolisuus ja monialaisuus.

– Vaikka tekniikan opinnoissa suuntaudutaan tietylle koulutusalalle, kuten konetekniikkaan, rakennustekniikkaan tai sähkötekniikkaan, näistä suuntautumisvaihtoehdoista löytyy eri työnkuvia sisältäviä työpaikkoja. Saman tekniikan alan koulutuksen käynyt voi siis työllistyä täysin eri työnkuvan sisältävään tehtävään, esimerkiksi työnjohtoon tai suunnittelijaksi.

Tekniikan alan koulutuksen saaneena on myös mahdollista työllistyä sellaiselle tekniikan alalle, joka ei täysin vastaisi oman opintojen suuntautumista. Esimerkiksi automaatiotekniikan insinööri voi työllistyä vaikkapa konetekniikan alalle, tai kuten Johanneksen kohdalla, konetekniikan insinööri voi työllistyä ohjelmistoalalle. Tekniikan alalta löytyy myös paljon erilaajuisia jatkokoulutus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia, joita voi suorittaa joustavasti päivätyön ohella.

– Tekniikan alalle kouluttautuminen avaa lukemattomia eri työ- ja urapolkumahdollisuuksia, joihin voi itse vaikuttaa. Tekniikan ala yhdistää myös monia eri aloja, sillä tekniikka ja tekniset ratkaisut ovat mukana jollakin tasolla kaikilla aloilla. Tekniikan alalla pääseekin siis tekemään yhteistyötä useiden eri toimialojen kanssa ja oppimaan jatkuvasti uusia asioita, Johannes summaa.