Janna opiskeli sairaanhoitajaksi työn ohessa | SeAMK Blogit

Janna opiskeli sairaanhoitajaksi työn ohessa

Blogi:
Sairaanhoitaja istuu pöydän ääressä.
Janna Mäki opiskeli työn ohessa sairaanhoitajaksi SeAMK Maakuntakorkeakoulussa Alajärvellä. Kuva: Anna Lindholm

Janna Mäki on 30-vuotias kahden lapsen äiti, sekä sairaanhoitaja Kauhavalta. Aikaisemmalta koulutukseltaan Janna on yo-lähihoitaja ja työskentelikin lähihoitajana lähes 10 vuotta, ennen kuin opiskeli sairaanhoitajaksi SeAMK Maakuntakorkeakoulussa Alajärvellä. Monimuoto-opinnot mahdollistivat opiskelun joustavasti työn ohessa.

Janna aloitti sairaanhoitajaopinnot tammikuussa-2018. Hän oli jo aikaisemmin pohtinut mahdollisia jatko-opintoja. Esimiehen kannustuksesta hän päätti hakea opintoihin, sillä hän oli haaveillut saavansa kehittää omaa osaamistani, sekä toteuttaa asiakastyötä entistä laajemmin – jatko-opinnot sairaanhoitajaksi olivat hyvinkin luonnollinen valinta.

Janna kertoo, että parasta opiskelussa olivat hyvä ryhmähenki luokan kesken, innostavat ja opettavaiset harjoittelut, sekä simulaatiopäivät, joissa ryhmä pääsi harjoittelemaan käytännön asioita.

Harjoittelupaikoiksi oli mahdollista valita hyvin monipuolisia paikkoja eri erikoisalan mukaan, mm. Seinäjoen keskussairaalassa eri osastoilla, terveyskeskuksen kiirevastaanotolla, sekä terveyskeskuksen sairaalaosastolla.

Työ-, perhe- ja opiskeluelämän yhteensovittaminen oli Jannan mukaan paikoin haastavaa, mutta etukäteen suunnittelulla kaikki järjestyi. Kalenteri oli korvaamaton!  Harjoitteluihin ja kouluviikkoihin oli mahdollista hyödyntää opintovapaata ja kertyneitä lomapäiviä. Opintojen aikana Janna toimi lähihoitajana osa-aikaisesti, mikä myös helpotti opintojen suoritusta. Myös lähipiirin tuki oli avuksi opintojen edetessä!

Janna kertoo, että opintojen avulla hän sai mahdollisuuden kehittää omaa ammatillisuuttaan ja haastaa itseään. Valmistumisen myötä hän on saanut mielekkään työn, joka mahdollistaa ammatillisen kasvun ja kannustaa kehittymiseen.

Janna suosittelee SeAMKin opintoja jokaiselle, joka tahtoo kehittää itseään ja toivoo uusia haasteita uralleen, on motivoitunut ja innokas oppimaan. Opiskelu antaa paljon mahdollisuuksia tulevaisuuteen – siksi se kannattaa aina!