Inspiroitumisesta ja ruokaketjun innovatiivisuudesta – NICHE Action Plan | SeAMK Blogit

Inspiroitumisesta ja ruokaketjun innovatiivisuudesta – NICHE Action Plan

Blogi:

Tiedätkö sen tunteen, kun hyvällä porukalla heitellään ideoita? Yksi ehdottaa uuteen neuvotteluhuoneeseen avajaisia, seuraava innostuu ideasta ja vaatii kakkutarjoilua. Kolmas miettii ilmapalloja, neljäs serpentiiniä ja kohta onkin suunniteltu jo pallomeri ja livebändi Frami A 5:een, ja siinä sivussa ensi vuoden tyhy-päivä.

Se on aika palkitsevaa! Yksin aika harvoin lähtee ideat ihan niin lennokkaasti liikkeelle, vaan kiertelee sen sijaan tuttuja kehiä. Pullaa ja kahvia. Toisista inspiroituminen on se juttu. Ja kun sitten lopuksi lakataan nauramasta ja karsitaan ylimääräinen serpentiini, niin ollaan itse asiassa hyvien ideoiden äärellä.

Tähän perustuu myös moni ideointimalli. Nyt haetaankin ruokaketjun toimijoita ja kehittäjiä miettimään porukalla erilaisia ideoita ja inspiroitumaan toisistaan:
Mitä työkaluja ruokaketju tarvitsee kehittyäkseen? Mikä helpottaa ideointia ja ideoiden käytäntöön panemista? Millä lamput syttyvät? Mitä puuttuu? Miten vastataan haasteisiin ja odotuksiin? Mikä olisi mahtavaa?

Näkökulman edellä mainittuihin kysymyksiin voit napata esimerkiksi ruokaturvallisuudesta, kv-verkostoista tai ruokapalvelun elämyksellisyydestä. Myös REKO-lähiruokarenkaat, AB Seinäjoki ja Healthy Kids of Seinäjoki ovat tapetilla – ja moni muu, mikä sinulle tulee mieleen.

NICHE-hankkeessa toteutetaan alueellista toimintasuunnitelmaa innovatiivisen elintarvikeketjun kehittämisestä, jota varten kartoitetaan tässä vaiheessa ruokaketjun tarpeita. Kehitteillä on uusia toimintamalleja, joilla halutaan antaa ruokaketjuun toimivia työkaluja innovatiivisuuteen ja kehittämiseen. Maakuntastrategiaan pohjaavan suunnitelman ideana on luoda konkreettisia, toteutettavia toimenpiteitä.

Etelä-Pohjanmaalla on jo hyviä esimerkkejä, joista voidaan ottaa oppia ja kehittää edelleen – hankkeen aikana on esitelty esimerkiksi Foodwest Oy:n ja Ruokaverstas-hankkeen toimintaa. Lisää malleja on haettu muilta Euroopan alueilta, joilla elintarvikeala on kärkiteema kuten meilläkin. Viimeisimpänä Markku Niskasen matkaraportti Puolasta pari viikkoa sitten. Erityisesti huomiota on kiinnittänyt klusteritoiminta ja alueiden yritysten yhteinen brändäys. Kerätyistä tarpeista, ideoista, ja malleista kootaan maaliskuuhun 2018 mennessä konkreettinen ”tiekartta” Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun innovatiivisuuden kehittämiseksi.

Keitä tämä sitten koskettaa? Ruokaketjun toimijoita alusta loppuun: tuotantopanosteollisuus, alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kuljetus, kauppa, ravintolat ja julkiset keittiöt, neuvonta, tutkimus, koulutus jne. Kysymyshän on siitä, mitä ruokaketjulle voidaan tarjota, jotta innovatiivisuuden tarpeeseen ja odotuksiin voidaan alueella vastata.

Sinä voit vaikuttaa tähän, tule mukaan työpajoihin!
Työpajat järjestetään ma 30.10. klo 8.30-12.00 (+lounas) ja
to 23.11. (lounas 11.30) 12.00-15.30, Frami F, 7.taivas.
Ilmoittaudu mukaan 23.10. mennessä.

Teemat, joista ideoita ja tarpeita lähdetään kartoittamaan ovat tässä, nappaa omasi!
Niin ja ei meidän neukkariin sitä pallomerta ehkä tule.
Mutta monta muuta hyvää ideaa vähän konkreettisemmalla tasolla kehitettäväksi.
Näitä lisää.

Kirjoittaja: Soila Mäntymaa, SeAMK Ruoka

Soila Mäntymaa
NICHE Action Plan
Asiantuntija TKI, SeAMK Ruoka
soila.mantymaa@seamk.fi
0408680604

Soila Mäntymaa on SeAMK Ruoka-yksikön TKI-asiantuntija, joka suhtautuu sinnikkään optimistisesti ihmisiin ja innovaatioihin. Etelä-Pohjanmaan liiton NICHE –hankkeen tavoitteena on edistää ruokaketjujen innovatiivisuutta alueilla, joilla elintarvikeala on kärkiteema. Lisäksi tarkoituksena on alueellisten ja paikallisten hyvien käytäntöjen ja strategiatoimenpiteiden tunnistaminen, analysointi, levittäminen ja monistaminen. Hankkeessa toteutetaan maakuntastrategiaan pohjaava toimintasuunnitelma, josta vastaa SeAMK. Toimintasuunnitelmalla haetaan konkreettisia toimenpiteitä ja vaikuttavuutta. Lue lisää NICHEstä täältä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran AB Seinäjoen omassa blogissa 22.10.2017. http://www.abseinajoki.com/single-post/2017/10/22/NICHEActionPlan