Ilari toimii liikenne- ja venevahinkotarkastajana | SeAMK Blogit

Ilari toimii liikenne- ja venevahinkotarkastajana

Blogi:
Henkilö tarkastamassa henkilöauton vahinkoja.
Ilari Kauppisen mukaan auto- ja työkonetekniikan suuntautumisala antaa laajoja mahdollisuuksia suuntautua eri aloille.

Ilari Kauppinen on 25-vuotias konetekniikan insinööri Vantaalta. Ilari valmistui Seinäjoen ammattikorkeakoulusta keväällä 2020 konetekniikasta, jossa hän suuntautui auto- ja työkonetekniikkaan.

– Olen lähtöisin Isojoelta Etelä-Pohjanmaalta. Lukio-opintojen jälkeen päätin hakea insinööriopintoihin ja suuntautua autoalalle. Alan valintaan vaikutti eniten se, että kaikki liikkuvat ja pärisevät laitteet ovat aina kiinnostaneet minua, Ilari kertoo.

Keskusteltaessa Ilarin kanssa hänen opinnoistansa ja työstään sekä yleisemmin tekniikan aloista hän kertoi olevansa hyvin tyytyväinen saamiinsa oppeihin ja katsovansa positiivisesti tekniikan tulevaisuuteen.

– Ammattiopinnot sujuivat lukiotaustasta huolimatta hyvin, kun mielenkiinto opetettavia aiheita kohtaan oli olemassa. Projektipajaopintoja suoritin osana projektiryhmää tekemällä mm. auton sähkölaiteopetussimulaattorin ammattikoulun opetuskäyttöön. Työharjoittelut ja henkilökohtaisen projektiopintojakson suoritin raskaankaluston korjaamolla, kahdessa eri toimipisteessä. Samasta yrityksestä löytyi myös aihe opinnäytetyölle.

Projektipajassa tehdään yritysten kanssa yhteistyötä. Yrityksestä tulee idea, ajatus tai toive, jota opiskelijat lähtevät ratkomaan pienissä ryhmissä. Projektipajassa opitaan tekemään ja opiskelemaan yhdessä ja tutustutaan työelämän pelisääntöihin. Parhaimmillaan Projektipaja-opinnot ovat poikineet vakituisen työpaikan opintojen jälkeen. Autoalalla työllisyystilanne on hyvä, kuten muillakin tekniikan aloilla.

– Suoritin opinnot suunniteltua nopeammin ja valmistuin pari kuukautta etuajassa. Hyvä työllisyystilanne kannusti opintojen loppuunsaattamiseen nopeammin. Opintojen lopulla minulla oli jo kaksi työpaikkavaihtoehtoa tarjolla, ja heti opintojen päätyttyä aloitin työt liikennevahinkotarkastajana pääkaupunkiseudulla. Koronan vähennettyä liikennettä ja siten myös liikennevahinkoja työtehtäväni muuttuivat venevahinkotarkastajaksi.

Ilarin mukaan monipuoliset opinnot loivat hyvän pohjan todella laajasti erilaisiin tehtäviin ja monille aloille, missä vaan tekniikkaa esiintyy.

– Projektiopinnot tukivat hyvin teoriaopetusta ja laajensivat osaamista. Nykyisessä työtehtävässäni opintojen monipuolisuudesta on ollut paljon apua, sillä tietoni veneistä on ollut vähäistä, mutta nyt olen voinut soveltaa opiskelemiani asioita veneisiin, vaikka ne eivät opetuksessa esiintyneetkään.

Ilari kertoo huomanneensa jo opintojen aikana, miten laajoja mahdollisuuksia auto- ja työkonetekniikan suuntautumisala antaa suuntautua eri aloille.

– Moniin alan työtehtäviin liittyy asiakaspalvelu ja sitä pääsin harjoittelemaan jo projektiopinnoissa. On seikkoja, jotka tekevät mielestäni tekniikan alan mielenkiintoiseksi. Yksi näistä on se, että alalla tapahtuu koko ajan kehitystä tekniikan mennessä eteenpäin, ja tämä johtaa jatkuvaan opiskeluun ja kehittymiseen.

– Nykyisessä työtehtävässäni on juuri nyt talvella hiljainen työtilanne, mikä mahdollistaa opiskelun ja syvällisemmän perehtymisen veneisiin ja niiden tekniikoihin. Kevään koittaessa pääsen tositoimiin ja alan opiskelu muuttuu käytännön töihin, asiakkaiden ja korjaamoiden kanssa, Ilari summaa.