Hyvät käytänteet vuorohoidossa | SeAMK Blogit

Hyvät käytänteet vuorohoidossa

Blogi:
Varhaiskasvatuksen helmiä.

Tässä blogitekstissä kerromme jo olemassa olevista hyvistä käytänteistä, joita yhteistyötahollamme on käytössä laadukkaan ja monipuolisen pedagogiikan toteuttamiseen vuorohoidossa.

Vuorohoidon toimintakorit. Toimintakoreissa on valmiiksi suunniteltua tekemistä ja lapsi voi valita sieltä itseään kiinnostavan tekemisen. Se voi olla esimerkiksi askartelu, liikuntatuokio, palapeli tai jokin muu tehtävä. Niissä on monipuolisesti erilaista toimintaa tarvittavien materiaalien kera kaikista oppimisen alueista. Toimintakorien valmiit tehtävät ovat myös apuna työntekijälle, mikäli ei ole aikaa suunnitella pedagogista toimintaa.

Toiminnan dokumentointi. Toimintaa dokumentoimalla nähtiin mitä toimintaa kenenkin lapsen kanssa on tehty ja mitä seuraavaksi olisi hyvä tehdä tai harjoitella. Toimintaa pystyttiin arvioimaan dokumentoinnin pohjalta. Toiminnan dokumentoinnissa oli käytössä vuorohoidon oma vihko.

Yhteistyö ja tiedonkulku. Yhteistyö ja tiedonkulku työkavereiden ja huoltajien kanssa on tärkeää. Toimivan tiedonkulun myötä lapsiin liittyvät tärkeät asiat siirtyvät huoltajien ja työntekijöiden välillä. Lasten mielenkiinnon kohteet tulevat samalla hyvin huomioiduksi.

Lapsen mielenkiinnon kohteiden huomioiminen. Mielenkiinnon kohteiden perusteella työntekijät pystyivät suunnittelemaan laadukasta ja monipuolista tekemistä vuorohoitoon. Lapsi sai usein päättää itse tekemisen vuorohoidossa.

Henkilökuntaan liittyvien asioiden huomioiminen. Työntekijöiden vahvuuksia hyödynnettiin toimintaa järjestettäessä ja työkavereiden mielikuvitusta ja idearikkaita ajatuksia arvostettiin Lapselle tutut ja turvalliset hoitajat koettiin tärkeänä, koska he tuntevat lapset sekä käytettävissä olevat tilat ja materiaalit. Vuorohoidossa lapsi sai usein aikuisen jakamattoman huomion.

Monipuoliset tilat ja välineet käytettävissä. Vuorohoidossa oli yleensä käytettävissä koko päiväkodin tilat ja välineet, jolloin vuorohoidon toiminta koettiin päiväajan varhaiskasvatusta monipuolisemmaksi.

Toiminnan arviointi ja sen kehittäminen. Toimintaa arvioitiin säännöllisesti ja sitä kehitettiin sen mukaisesti. Vuorohoitoon oli suunnitteilla yhteinen vuorohoidon varhaiskasvatussuunnitelma laadukasta ja monipuolista pedagogiikkaa edistämään.

Hyvien käytänteiden lisäksi tutkimme lapsen osallisuuden toteutumista vuorohoidossa ja sitä, että mitkä asiat asettavat haasteita lapsen osallisuudelle. Tutkimme myös, miten erilaisia oppimisympäristöjä hyödynnettiin vuorohoidon järjestämisessä. Voit tutustua työhömme seuraavasta linkistä:

 

Heidi Kaleva ja Mira Karvonen
VAKA19

Tutustu kehittämistehtäväämme tarkemmin täällä »

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).