Hei, me kierrätetään! – Yhteistä hyvää yhteisistä leluista | SeAMK Blogit

Hei, me kierrätetään! – Yhteistä hyvää yhteisistä leluista

Blogi:
Kädessä maapalloa muistuttava lasipallo.

Minkälaisia kestävän kehityksen toimia päiväkodissanne on? Kaipaatko kasvattajana lisää lapsen osallisuutta tukevaa kestävän kehityksen toimintaa? Kaipaavatko lapset ryhmän leluihin vaihtelua? Tuntuuko, ettei arjen kiireen keskellä olisi aikaa taas yhteen kovatöiseen projektiin? Ei hätää, minulla on teille kasvattajille ratkaisu tähän kaikkeen.

Mitä kestävä kehitys on varhaiskasvatuksessa?

 Varhaiskasvatuksen rooli kestävän kehityksen arvojen ja asenteiden edistämisessä on merkittävä. Päiväkodissa arjen valinnoilla ja toimilla opetetaan vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvat päivittäiset pienet ympäristöteot kasvattavat lasten ekologista ajattelua. Kestävän kehityksen kasvatukseen kuuluu kulutuksen ja kestävän toiminnan pohtiminen lasten kanssa. Kasvattajan kannustuksella lapsi oppii jakamaan omastaan ja käyttämään vain sen, mitä kulloinkin tarvitsee. Kestävään kehitykseen kasvattaminen on vastuun antamista ja kantamista. Tällä tavoin lapsi oppii luonnonvarojen säästämistä ja ymmärtää kierrättämisen merkityksen, jolloin lapsen rooli hyvinvoinnin tekijänä korostuu.

Lapsi leikkii barbinukella.

Lelukokonaisuuksien kierrätys päiväkodissa

 Yksi kestävä arjen valinta päiväkodissa voi olla vanhojen lelujen kierrättäminen päiväkodin sisällä. Tämä valikoitui aiheekseni kehittämistehtävääni, kun koronan vuoksi myös uudet leluhankinnat keväällä kiellettiin. Halusin luoda yksinkertaisen toimintatavan, jolla saadaan päiväkodin jo olemassa olevista leluista uutta iloa irti. Luomallani toimintasuunnitelmalla päiväkoti saa alkukauden panostuksella yhteistä iloa koko toimintavuodeksi.

Kierrätysmerkki jossa vihreitä nuolia.Ideana on, että jokainen ryhmä kerää kauden alussa ryhmästään ja muualta päiväkodista lelukokonaisuuden, joka kiertää kauden aikana muissa ryhmissä. Lasten osallisuudella on kierrätyksessä iso rooli, kun lapset saavat osallistua kokonaisuuden suunnitteluun ja saavat joka kuukausi äänestää toisen ryhmän lelukokonaisuuden ryhmäänsä. Samalla voidaan lasten kanssa keskustella kierrätyksestä ja kestävästä kehityksestä sekä tehdä muita projekteja aiheeseen liittyen. Joten kasvattajat, ottakaa lapset mukaan ja luokaa ekologisesti yhteistä hyvää yhteisistä leluista!

Heidi Laitalainen
VAKA19

Kuvat: Pixabay

Lue lisää lelukokonaisuuksien kierrättämisestä kehittämistehtävästäni »

 

 

1.9.2019 jälkeen sosionomiopintonsa aloittaneet voivat työskennellä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen sosionomi -nimikkeellä. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).