Fysioterapian opinnot veivät mennessään | SeAMK Blogit

Fysioterapian opinnot veivät mennessään

Blogi:
Maija, SeAMKin alumni istuu portailla.

Unelma liikunta-alasta muotoutui fysioterapeutin ammatiksi, joka on tarjonnut vuosien saatossa monia ammatillisia mahdollisuuksia. Lukion jälkeen hain ja pääsin Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan fysioterapiaa. Opiskeluvuosina 2006-2009 opiskelumetodina käytettiin PBL-menetelmää, joka tarkoitti teemoihin itsenäistä perehtymistä ja opintopiirejä muiden opiskelijoiden kanssa tutorin ohjatessa keskustelua. Silloin menetelmä oli uusi ja aika vallan eri kuin nykyään – tiedonhaku tehtiin kirjastossa tieteellisistä julkaisuista ja kirjoihin perehtymällä. Läppäreitä ei ollut koulussa kellään älypuhelimista puhumattakaan. Taaksepäin katsoessa PBL-menetelmä valmisti minua itsenäisyyttä vaativaan ammattiin sekä tuleviin jatko-opintoihin.

Fysioterapiaopinnot veivät mennessään ja monipuoliset harjoittelujaksot vahvistivat SeAMKissa luotua ammatti-identiteetin syntyä. Nautin ihmisten kohtaamisesta ja ongelmien ratkaisusta. Tunnistin varhain työyhteisöjen tuoman voiman ja mahdollisuuden oppia kokeneemmilta kollegoilta.

Kohti työelämää ja omaa yrittäjyyttä

Valmistumisen jälkeen ensimmäiset työpaikat sain harjoitteluissa muodostuneiden kontaktien avulla. Uran alkuvaihetta rikasti useammat työpaikat, joissa kokemusta karttui laajasti terveyskeskuksista, yksityisille ja yhdistysten tarjoamiin palveluihin. Kymmenisen vuotta sitten kiinnityin Seinäjoen keskussairaalaan, jonka monipuoliset erikoisalat toivat mahdollisuuden syventyä lasten tautien, psykiatrian ja ortopedian osaamiseen. Samalla täydennyskoulutukset vahvistivat perustutkinnosta saatua pohjaa.

Omien lasten myötä kiinnostus äitien hyvinvoinnista lisääntyi samaan aikaan, kun valtakunnallisesti äitiysfysioterapia teki läpimurtoaan. Perustin oman Fysioterapiaa äideille -yritykseni ja toimin aktiivina Suomen äitiysfysioterapeuttien hallituksessa, joka toi näköalapaikan äitiysfysioterapian kehitysaskeleisiin. Yrittäjyys äitien parissa on mahdollistanut erikoistumisen ja vahvan asiantuntijuuden kasvattamisen naisten fysioterapiaan. Asiantuntijuuden tunnistaminen toi kiinnostuksen YAMK-opintoihin, jotka suoritin korona-aikana käytännössä etäopiskellen Turun ammattikorkeakouluun, joista osa opinnoista suoritettiin muihin korkeakouluihin mm. Seinäjoen ammattikorkeakouluun.

YAMK-opinnot toivat syvyyttä kehittämisosaamiseen ja urahaaveet kulkivat kohti kehittämistehtäviä. Tällä hetkellä työskentelen hyvinvointialueen digipalveluiden kehittämisen parissa Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa sekä toimin yrittäjänä sivutoimisesti. Hanketyössä hyödynnän fysioterapeuttina saatuja kokemuksia terveyspalveluista ja moniammatillisesta yhteistyöstä sekä yrittäjyyden opettamasta kokonaisuuksien hallinnasta ja verkostoitumisen tärkeydestä.

SeAMK loi vahvan ammatillisen pohjan ja yrittäjämyönteisyyden. Opiskelijoita kannustan verkostoitumaan rohkeasti. Työharjoittelut ovat oivia paikkoja jättää itsestä hyvän jälki. Fysioterapeutteina meillä on valtavasti osaamista ja hiljaista tietoa, jota kannattaa hyödyntää!

 

Maija Julmala,
Digipalveluiden asiantuntija ja yrittäjä, SeAMKin alumni