Entistä tiiviimpää yritysyhteistyötä! | SeAMK Blogit

Entistä tiiviimpää yritysyhteistyötä!

Blogi:

Yritysyhteistyö ja käytännönläheinen, soveltava oppiminen on yksi ammattikorkeakouluopiskelun parhaista puolista. SeAMKilla on jo pitkät perinteet erittäin tiiviin yritysyhteistyön saralla, mutta aina voi parantaa! SeAMK Tekniikka aloitti keväällä 2020 entistä tiiviimmän yritysyhteistyön suunnittelun yhdessä muutamien avainkumppaneidensa kanssa. Tavoitteena oli miettiä, miten yritykset saadaan entistä pienemmällä vaivalla ja systemaattisemmin mukaan opetukseen, ja vastaavasti miten opetukseen saadaan viimeisintä teollisuuden tilannekuvaa ja oikean työelämän haasteita.

SeAMK Tekniikassa on jo pitkään toiminut Projektipaja-konsepti, jonka avulla yritysten isompia toimeksiantoja voidaan hyödyntää molempia osapuolia kannattavasti opetuksessa. Samoin erilaiset projektiopintokurssit ovat olleet menestyksekkäitä erilaisten toimeksiantojen toteutuksessa. Nyt haussa oli kuitenkin tiiviimpi integraatio perinteisempiin opintojaksoihin.

Kumppaneiden kanssa kehitetyssä konseptissa yritykset tarjoavat aiheiltaan perinteisiin opintojaksoihin soveltuvia aihioita, joita käytetään aiheen opetuksessa case-esimerkkeinä. CAD-suunnittelun kurssilla voi olla kyseessä oikean laitteen CAD-mallin hyödyntäminen opetuksessa tai nykyisten aitojen mittakuvien korjaaminen tai päivittäminen, data-analytiikassa asiakkaalta saadun datan hyödyntäminen – oikeastaan yrityksen tuotteesta ja toimialasta riippuen melkein mitä vain. Oleellista on helppo vuorovaikutteisuus: Yritys antaa toimeksiannon tai case-esimerkin halutessaan kerran, SeAMK käyttää sitä opetuksessaan ja monessa tapauksessa vielä jakaa oppimisprosessin aikana tehdyt havainnot ja löydökset.

Esimerkkejä tavoista, joilla opintojaksoyhteistyötä voidaan toteuttaa

Kuva: Esimerkkejä erilaisista tavoista toteuttaa molempia hyödyttävää tiiviimpää opintojaksoyhteistyötä

Mitä opiskelija ja yritys tästä hyötyvät?

Opiskelijan kannalta tiiviimmässä opintojaksoyhteistyössä on useampiakin hyviä puolia. Ensinnäkin, yritys tulee tutuksi ja se kuuluisa ”jalka ovenväliin”-kynnys madaltuu huomattavasti, kun tuotteet ja henkilöstö ovat osaltaan jo tulleet tutuiksi. Toisekseen, opiskelu on astetta mielekkäämpää, kun on tiedossa, että työstettävä harjoitus on oikeassa yrityselämässä relevantti, ja että tätä tulosta kaipaa jopa joku muukin kuin vain opettaja. Lisäksi työelämäosaaminen kehittyy, kun opintoja tehdään entistä enemmän aiheilla, joita joku silläkin hetkellä pyörittelee työkseen yrityksen työpisteellä.

Yrityksen kannalta hyödyt ovat osittain samanlaiset. Yritykset ja heidän tuotteensa tulevat tutuiksi opiskelijoille, jolloin houkuttelevuus työnantajana voi parantua. Ehkä kuitenkin pitkällä aikavälillä kaikkein mielenkiintoisin etu on lähes huomaamatta syntyvä jokavuotinen innovaatiopaja. Otetaan esimerkiksi niinkin perinteinen oppiaine, kuin lujuuslaskenta. Yritykselle voi olla odottamatonta hyötyä, jos ryhmä toisensa jälkeen pyrkii lujuuslaskentaa opiskellessaan parantamaan kumppaniyrityksen komponentin rakennetta tai keventämään sitä materiaalipitoisuuden osalta. Vaikka ongelmaa ovat ratkomassa nuoret insinöörin alut, ryhmätyön ja iteraatiokierrosten voima voi tuoda odottamattomia avauksia ja kehitysideoita kumppaniyritykselle.

Tuumasta toimeen!

Tänä lukuvuonna SeAMKin automaatio- ja konetekniikan tutkinto-ohjelmissa alkaa kolme opintojaksoa, joissa tätä tiiviimpää integraatiota kokeillaan. Lisäksi saman suunnittelun tuloksena käynnistyi myös laajamittaisempaa yhteistyötä, jossa kumppaniyrityksen päivittyvä data on käytettävissä data-analytiikan ja teollisen internetin opetuksessa. Konseptin hiouduttua sitä tullaan laajentamaan entistä suuremmalle avainkumppaniyritysryhmälle ja useammalle opintojaksolle.

 

Heikki Rasku, Tekniikan yksikön johtaja

Niko Ristimäki, Lehtori, automaatiotekniikka