Ensimmäisen opiskeluvuoden tuotanto | SeAMK Blogit

Ensimmäisen opiskeluvuoden tuotanto

Blogi:

Kaikilla on omat vastuualueet

Improliigan tuotantoryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä: viisi tapahtumatuottajaa, kaksi visuaalista tuottajaa ja kaksi mediatuottajaa. Ryhmää vetää yhdessä valittu vastuutuottaja. Vastuutuottajan tehtävänä on pitää projekti kasassa, johtaa tuotantoryhmää ja koordinoida tehtäviä, että projekti saadaan päätökseen kunnialla.

Me hoidamme kaiken mitä tapahtuman järjestäminen vaatii. Aloitimme suunnittelemalla tapahtumaa syksyllä järjestetyllä ideointiviikolla, hankimme tapahtumapaikan, olemme tehneet apurahahakemuksia ja hankkineet sponsoreita. Teemme myös videoita, markkinoimme, hankimme juontajan ja tuomarit, ja paljon muuta. Vastuualueet on jaettu ryhmän sisällä ja kaikilla on omat tehtävänsä.

Vaikka tapahtumien tekeminen on meille kaikille kohtalaisen uutta, on ollut kiva huomata, miten paljon osaamista meidän oman tuotantoryhmän sisältä löytyy. Aina joku tietää jonkin asian, tuntee jonkun tai vähintään tietää keneltä asiaa voisi selvittää.

Vastuu on meillä

Syyslomasta joululoman alkuun asti, tapahtuman tekemiseen käytettiin yksi päivä viikossa ja vuodenvaihteen jälkeen kaksi. Tuotantotyöskentelypäivinä ei tarvitse olla koulussa, vaan työskennellä voi muuallakin. Tällainen opiskelutapa tuo vastuuta meille opiskelijoille ja on itse huolehdittava siitä, että hommat tulee tehtyä. Viikon toisena tuotantotyöskentelypäivänä on mahdollista tavata opettajia. Olemme myös muiden kurssien tunneilla tehneet tapahtumaa tukevia tehtäviä, välillä on järjestetty työpajoja ja pariin kertaan olemme kertoneet opettajille ja muille luokan oppilaille tuotannon tilanteesta presentaation muodossa.

Improliigan tuotantoryhmän kanssa pidämme joka viikko palaverin, jossa käymme läpi, miten asiat ovat edistyneet. Yhdessä olemme pohtineet erilaisia vaihtoehtoja ja ratkoneet ongelmia. Palaverissa on usein ollut mukana myös toimeksiantajan edustaja. Hänen aktiivinen mukana oleminen on meille suuri etu. Olemme pystyneet häneltä kysymään mieltä askarruttavista asioista ja saaneet kommentteja, miten pääsemme asioissa eteenpäin.

Pitchaus

Tapahtuman visuaalinen ilme valittiin pitchauksessa. Siellä molemmat ryhmän visuaaliset tuottajat esittelivät vuorollaan kaksi ideoimaansa tapahtuman ilmettä muulle tuotantoryhmälle ja opettajille. Kuumottava tilanne! Tässä vaiheessa opintoja ei tunnu helpolta viedä omia ideoita ryhmän eteen arvioitavaksi. Esittelyn jälkeen muut saivat antaa palautetta, ja sitten äänestettiin kahdesta vaihtoehdosta toinen jatkoon. Kun molemmilla oli jäljellä yksi ehdotus, olivat ne vastakkain äänestyksessä, ja enemmän ääniä saanut valittiin tapahtuman ilmeeksi. Jännittävä tilanne, mutta siitäkin selvittiin! Seuraavalla kerralla tilanne on varmasti helpompi, kun tietää mitä odottaa.

Apua löytyy tarvittaessa

Tämä on kolmas kerta, kun SeAMKin opiskelijat järjestävät Etelä-Pohjanmaan Improliigan. Aivan tyhjästä ei meidän siis tarvinnut syksyllä aloittaa, koska tapahtuma on onnistuneesti järjestetty jo kaksi kertaa. Meillä on myös käytössä viime vuoden tapahtumaraportti, josta olemme voineet lukea, miten viime vuonna on asiat tehty. Raportti on osoittautunut todella hyödylliseksi esimerkiksi aikataulua suunnitellessa. Viime vuoden tuotantoryhmäläiset ovat myös luvanneet vastata kysymyksiimme. Se luo turvallisuuden tuntua, kun tietää avun löytyvän läheltä, jos kysymyksiä matkan varrella ilmenee. Toki myös opettajat neuvovat ja auttavat tarvittaessa.

Onnistumisen hetket

Meidän ryhmästä löytyy paljon huumorintajua ja paljon olemme yhdessä nauraneet. Yhdessä on iloittu pienistä ja isoista onnistumisista. Kaikenlaiset onnistumisen hetket tuovat itsevarmuutta ja luovat ryhmälle yhteishenkeä. Toisaalta myös pienet vastoinkäymiset saavat yrittämään entistä enemmän. Kun tällä tyylillä lähdetään tekemään asioita, niin varmasti matkan varrella tulee tehtyä myös virheitä. Ei kuitenkaan jäädä miettimään niitä liian pitkäksi aikaa, vaan opitaan omista ja muiden virheistä ja jatketaan viisaampina eteenpäin.
Tapahtuma häämöttää koko ajan lähempänä ja vaikka paljon on jo tehty, paljon on myös tekemättä. Vuorotellen kannustammekin toisiamme, kyllä tästä yhdessä selvitään!

Kirjoittaja: Sanna Pihlaja, kulttuurituotannon opiskelija