“Maanviljely on kovvoo hommaa” | SeAMK Blogit

”Alkaa kuulostamaan siltä, että tuo maanviljely on kovvoo hommaa”

Blogi:
Pellolla olevan pöydän ympärillä istuu ihmisiä.

Otsikossa mainitun virkkeen esitti monimuotoisesti opiskeleva tuleva restonomi kuunneltuaan tulevan agrologin selitystä oman tilan työtehtävistä. Virke kiteyttää hyvin sen, mitä ruokaketjun sisällä tapahtuva yhteistyö on parhaimmillaan: keskinäistä arvostusta, kuuntelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. SeAMKissa on rakennettu yhteistyötä ruokaketjun tulevaisuuden toimijoiden välille jo useamman vuoden ajan. Agrologi-, restonomi- ja bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat opiskelevat yhdessä kymmenen opintopisteen verran niin sanottuja ruokaketjuopintoja. Opintojen aiheina ovat eri toimijoiden raaka-aineet, tuotantoprosessit, tuotantoon vaikuttavat laatutekijät ja vastuullisuus. Opinnoissa selvitetään raaka-aineiden kulkeutumista pellolta pöytään yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kautta.

Yhteistyö eri toimijoiden välille ei välttämättä synny automaattisesti vaan sitä pitää rakentaa ja vaalia. Tämän oppi allekirjoittanut kurssin kolmannella toteutuskerralla. Aikaisemmissa toteutuksissa opiskelijat jaettiin ryhmiin ja ryhdyttiin töihin. Tänä vuonna ryhmät kyllä jaettiin sattumanvaraisesti, mutta sen jälkeen vietettiin useampi tunti toisiin tutustuen ryhmäytymisharjoitteiden kautta. Yhden toteutuskerran kokemuksella voin sanoa, että kurssi on nyt parempi kuin ennen ja yhteistyö on sujuvampaa eri alojen opiskelijoiden välillä.

Palatakseni otsikon ja ensimmäisen kappaleen toteamukseen: tulevaisuudessa ruokaketjun toimijoiden välille pitää pystyä rakentamaan parempaa yhteistyötä. Vain siten voidaan varmistaa ruokaketjun kehittyminen ja kotimainen tuotanto. Meillä opiskellessa tätä tutustumista harjoitellaan jo opinnoissa. Parhaimmillaan kurssilla voi syntyä ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi elämän, ja yhteistyötä, joka tulevaisuudessa voi poikia yrityksiä ja työpaikkoja

Ilkka Latomäki
lehtori
SeAMK Ruoka