Agrologista on moneksi, aina paalaajasta pankinjohtajaksi | SeAMK Blogit

Agrologista on moneksi, aina paalaajasta pankinjohtajaksi

Blogi:

Hellurei ja hellät tunteet. Minä olen 20-vuotias agrologi opiskelija Punkalaitumelta. Punkalaidun on läntisin ja eteläisin kunta Pirkanmaata, joten alueella on hyvinkin aktiivista viljelytoimintaa. Kotona meillä on kasvinviljelytila ja oma kiinnostus on lähtenyt alaa kohtaan jo aikaisessa vaiheessa.

Olen käynyt lukion ennen tätä silmällä pitäen sitä, että olisin mennyt Viikkiin maa- ja metsätieteelliseen opiskelemaan, mutta korona-aikana opiskelumotivaatio laski hieman ja päädyin hakemaan SeAMKiin heti valmistuttuani lukiosta ja täällä aloitin syksyllä 2021.

Opiskelut ovat lähteneet hyvin käyntiin. Nyt aluksi on käyty yleispäteviä opintoja, jotka ovat kaikille pakollisia. Ensimmäisen ja toisen vuoden välissä olevalle kesälle on ajoitettu maatilaharjoittelu, jonka olen suorittanut ja se on tällä alalla hyvä olla alkuun, jotta kaikki pääsevät aikaisessa vaiheessa käytäntöön käsiksi. Kolmannella vuodella olen suunnitellut erikoistuvani talouspuolelle, koska maatilayritykset ovat menossa yhä enemmän business-painotteisimmiksi.

Kun olen koulusta valmistunut, niin tarkoituksenani on jatkaa ja kehittää kototilaa koulusta saamilla opeilla. Koska kototila ei elätä yhtä ihmistä kunnolla, niin siihen kylkeen olisi tarkoitus kehittää jotain yritystoimintaa, mutta olen avoin kaikille muillekin ehdotuksille, mitä tekisin leipätyökseni. Mahdollisuudet ovat aika rajattomat, sillä agrologin opinnot suorittaneiden soveltuvuudesta on sanonta ”paalaajasta pankinjohtajaksi”.

Teemu Kajantola
SeAMK agrologiopiskelija